ISSN: 2757-623X
e-ISSN: 2757-6248
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Milli Eğitim Bakanlığı
Kapak Resmi
       

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin artırılması; öğrenci, veli, öğretmen ve ilgililere yönelik eğitsel, kişisel, mesleki rehberlik hizmetleri hakkındaki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve bu doğrultuda temel politikaların oluşturulması için akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla hakemli, akademik ve süreli bir yayın "Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi" yayımlanmaktadır. 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; altı aylık (Ocak - Temmuz) yayımlanan, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide; özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında yapılan derleme, nicel, nitel ve karma yöntemlerin kullanıldığı araştırmalara yer verilmektedir.


Makale Gönderim Tarihi: Bitiş: 26 Aralık 2021

2021 - Cilt: 1 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

5. PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN EBEVEYNLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

8. ÇEVRİMİÇİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ