Cilt: 13 Sayı: 2, 30.08.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

17. MANUFACTURING FEAR IN POST-9/11 AMERICAN NOVEL

Kitap Tanıtımı

Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.
Derginin tüm içeriğine açık erişim sağlanmaktadır. Yayınlanan makaleler öncelikle İThenticate programında taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.


27787