avatar
Rifat Yıldız Dr. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Yayın 7 Hakemlik 2 CrossRef Atıf 3 TR Dizin Atıf 1
7 Yayın
2 Hakemlik
3 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

İslam Araştırmaları

Kurum

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Yayınlar

Haber-i Vâhidin Kıyasa Takdimi Meselesi ve Fürû-u Fıkha Yansıması
DOI: 10.17859/pauifd.1075183
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 300

0

300

FIKHÎ İHTİLAFLARA ETKİSİ BAKIMINDAN ÂM LAFIZLARIN DELÂLETİ
Yayın Bilgisi: 2021 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.951498
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1023

0

1023

Fıkhî Eleştiri Bağlamında İbn Abdülber’in Zâhirîleri Eleştirisi
DOI: 10.18506/anemon.906702
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 282

0

282

Kıyas İşleminde Teâruz ve Tercîh
DOI: 10.51605/mesned.893097
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 743

0

743

0

479

İbn Hazm'ın Usul Anlayışında Te’vil
Yayın Bilgisi: 2020 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.786517
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 708

0

708

Kerâhet Vakitlerinde Namaz Kılınması Konusuna Usûlî Yaklaşım
DOI: 10.30623/harranilahiyatdergisi.614729
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 12003

0

12003

Yayınlar

Kıyas İşleminde Teâruz ve Tercîh
DOI: 10.51605/mesned.893097
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 743

1

0

743

İbn Hazm'ın Usul Anlayışında Te’vil
Yayın Bilgisi: 2020 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.786517
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 708

1

0

708

Kerâhet Vakitlerinde Namaz Kılınması Konusuna Usûlî Yaklaşım
DOI: 10.30623/harranilahiyatdergisi.614729
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 12003

1

0

12003

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.