Cilt: 22 Sayı: 1, 16.04.2018

Yıl: 2018

Makaleler

 

13. Neighbor Rupture Degree of Some Middle Graphs

 

38. De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular

e-ISSN :1308-6529
Linking ISSN (ISSN-L): 1300-7688