Cilt: 22 - Sayı: 1

Yıl: 2018

Makaleler

13. Neighbor Rupture Degree of Some Middle Graphs

36. Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması

38. De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular

e-ISSN: 1308-6529