Cilt: 6 - Sayı: 1-2 (Prof. Dr. Süleyman ARSLAN'a ARMAĞAN)

Yıl: 1998

KAMU HUKUKU

Araştırma Makalesi

4. Bir Telhis Örneği

Araştırma Makalesi

5. İnsan Hakları ve Adli Kolluk

Araştırma Makalesi

7. Ceza Muhakemesinde Uzlaşma

Araştırma Makalesi

8. Kast-Taksir Kombinasyonları

Araştırma Makalesi

9. Para Cezalarının Dünü-Bugünü

Araştırma Makalesi

10. İngiliz Personel Rejimi

Araştırma Makalesi

11. Kamu Yönetiminde Yönetilme Hakkı

Araştırma Makalesi

13. Kanun-u Esasî’nin İlânını Hazırlayan Şartlar

ÖZEL HUKUK