ISSN: 1011-7474
e-ISSN: 2564-6796
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kapak Resmi
       
Türkiye’nin en köklü dergilerinden birisi olan Vakıflar Dergisi Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınıdır. Vakıf kültürünü ve vakıflar yoluyla meydana gelmiş eserlerin tarihini gelecek nesillere aktarma amacıyla bir ihtisas dergisi olma özelliği taşıyan Vakıflar Dergisi’nin ilk sayısı 1938 yılında yayınlanmıştır. 2009 yılına kadar fasılalarla 31 sayısı yayımlanan Vakıflar Dergisi, 2009 yılındaki 32. Sayısı ile birlikte akademik hakemli dergi statüsüne kavuşmuştur.

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan Vakıflar Dergisi‘nde, sosyal bilimler alanında, vakıf tarihi, vakıf kültürü ve bu yolla meydana gelmiş vakıf eserleri ile vakıf kültürünün tarihî ve güncel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren tarih, sanat tarihi, mimarlık, tarihi coğrafya, hukuk, iktisat gibi ilgili bilim dallarındaki vakıf temalı özgün yazılara yer verilir.

Vakıflar Dergisi'nin Tarandığı İndeksler:
- TR DİZİN Sosyal Bilimler Veri Tabanı
- EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
2022 - Sayı: 57

Araştırma Makalesi

6. Hırâmî Ahmed Paşa Evkafı

Yayın talebiyle Vakıflar Dergisi’ne gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur ve uygun bulunan makaleler incelenmek üzere çift kör hakem sistemiyle alanında uzman en az iki akademisyene gönderilir. Hakem raporları ve Yayın Kurulu kararı ile Vakıflar Dergisi'nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş sayılır, yayınlanan makalelere ilgili mevzuat gereği telif ücreti ödenir.