Vakıflar Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1011-7474 | e-ISSN 2564-6796 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakiflar


Vakıflar Dergisi Yayın İlkeleri

Vakıflar Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Haziran sayısında yayımlanır. Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına ve abonelere, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.  

Vakıflar Dergisi, Vakıf kurumu ve vakıf kurumu ile ilgili kültürel zenginlikleri, Vakıf yolu ile teşekkül etmiş kültür varlıklarını, Vakıfların tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymakta; Vakıflarla ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlamaktadır. 

Vakıflar Dergisi‘nde, sosyal bilimler alanında, Vakıf ve Vakıf Kültürünün tarihî ve güncel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir. Vakıflar Dergisi‘ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır. Vakıf ve Vakıf Kültürü ile ilgili eser ve şahsiyetleri tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir.

Makalelerin Vakıflar Dergisi‘nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. Yazıların Değerlendirilmesi Vakıflar Dergisi‘ne gönderilen yazılar, önce Yayım Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına tekrar iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite, en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayıma kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. 

Vakıflar Dergisi‘nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Vakıflar Dergisi

ISSN 1011-7474 | e-ISSN 2564-6796 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakiflar
Kapak Resmi


Vakıflar Dergisi Yayın İlkeleri

Vakıflar Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Haziran sayısında yayımlanır. Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına ve abonelere, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.  

Vakıflar Dergisi, Vakıf kurumu ve vakıf kurumu ile ilgili kültürel zenginlikleri, Vakıf yolu ile teşekkül etmiş kültür varlıklarını, Vakıfların tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymakta; Vakıflarla ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlamaktadır. 

Vakıflar Dergisi‘nde, sosyal bilimler alanında, Vakıf ve Vakıf Kültürünün tarihî ve güncel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir. Vakıflar Dergisi‘ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır. Vakıf ve Vakıf Kültürü ile ilgili eser ve şahsiyetleri tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir.

Makalelerin Vakıflar Dergisi‘nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. Yazıların Değerlendirilmesi Vakıflar Dergisi‘ne gönderilen yazılar, önce Yayım Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına tekrar iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite, en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayıma kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. 

Vakıflar Dergisi‘nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Vakıflar Dergisi 80. Yıl Özel Sayısı Son Sayı
Sayı - May 2019
 1. Vakıflar Hangi Statüde Bir İdarî Yapı İle Yönetilmelidir?
  Sayfalar 11 - 71
  Nazif Öztürk
 2. İktisat Tarihi Açısından Vakıflar
  Sayfalar 73 - 84
  Murat Çizakça
 3. Nakid Para Vakfı İle İlgili Çivi-zâde’nin Ebussu‘ûd’a Yazdığı Reddiye Risâlesi
  Sayfalar 87 - 100
  Ahmet Akgündüz
 4. Gelenekçi Osmanlı Islahat Düşüncesinde Temlikler ve Vakıflar
  Sayfalar 103 - 113
  Mehmet Öz
 5. A Look at the Cash Waqfs as an Indicator of Ottoman Financial Mentality
  Sayfalar 116 - 132
  Mehmet Bulut, Cem Korkut
 6. Osmanlı Su Yapılarında Vakıfların Rolü: Tesis, Onarım ve Hizmet Giderlerinin Finansmanı
  Sayfalar 135 - 157
  Said Öztürk
 7. Muhasebe Kayıtları Işığında Mektep Vakıflarının Gelir Giderleri: 18. Yüzyıl Sonları Üsküdar Örneği
  Sayfalar 159 - 186
  Süleyman Kaya, Muhammed Emin Durmuş
 8. Tuna Sahilinde On Altıncı Yüzyılda Kurulmuş Bir Osmanlı Yerleşimi: İsmail Geçidi Kasabası
  Sayfalar 189 - 208
  Mehmet Akif Erdoğru
 9. Dedebalıların İzinde II: Dedebalı Zaviyesi ve Harmancık Kazası Dedebalı Karyesi
  Sayfalar 211 - 243
  Saim Savaş
 10. Vakıf Medeniyeti
  Sayfalar 246 - 247
  Halil İnalcık
 11. Prof. Dr. İlber Ortaylı İle Vakıf Medeniyeti Üzerine
  Sayfalar 249 - 253
  Mahmut Bıyıklı
 12. Semavi Eyice İle Bir Sohbet Bir Konferans
  Sayfalar 255 - 286
  Sacit Pekak
 13. Bir Çınarın Ardından: Prof Dr. Hakkı Acun’un Yaşam Öyküsü ve Bilimsel Kişiliği
  Sayfalar 289 - 295
  M. Fatih Müderrisoğlu, Bülent İşler
 14. Orhan Cezmi Tuncer: Her Vakıf Yapısında Tanrısal Güzelliği Gördüm
  Sayfalar 297 - 305
  Mehmet Kurtoğlu
 15. Hocası Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal’ın Kaleminden Sanat Tarihçi Yekta Demiralp
  Sayfalar 307 - 308
  Rahmi Hüseyin Ünal
 16. Türkiye’deki Bizans Sanatı Tarihinin Bir Çınarı: Hocam Prof. Dr. Yıldız Ötüken
  Sayfalar 311 - 319
  Zeynep Mercangöz
 17. Geçmişten Geleceğe Bir Vizyon Çizmek (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayıncılığı)
  Sayfalar 321 - 341
  Mehmet Kurtoğlu
 18. Vakıflar Dergisi 2013-2019 Yayın Dönemi (40-50. Sayılar) Değerlendirmesi ve Bibliyografyası
  Sayfalar 343 - 374
  Hasan Demirtaş
Dizinler