Cilt: 29 Sayı: 2, 25.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBİÇ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kurumsal İktisat Teorisi
Prof. Dr. Mustafa MIYNAT MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Maliye Kuramı
Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlama
Prof. Dr. Cemal Erdem HEPAKTAN Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF 0000-0002-3522-1941
Dış Ticaret
Prof.Dr. İhsan IŞIK Rowan University-USA
Prof.Dr. Syrgak KYDYRALIEV AMERİCAN UNİVERSİTY OF CENTRAL
Prof.Dr. Pavel Vasilevich DRUZHİNİN ST. PETERSBURG STATE UNİVERSİTY
Prof.Dr. Rainer WEHNER WÜRZBURG-SCHWEİNFURT UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, kurulduğu 1995 yılından günümüze değin başta İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir. 

“Uluslararası hakemli dergi” niteliğine sahip CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Mart, Haziran, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda dört (4) kez yayımlanır. Dergimiz, “EconLit Veri Tabanı”, EBSCO Veri Tabanı”, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı”, "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), “DOAJ Veri Tabanı”, “Index Copernicus”, “DergiPark”, “ProQuest” ve “SOBİAD” veri tabanlarına kayıtlıdır. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra Hakem Kurulu içerisinde konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde üç hakemin değerlendirmesinden geçmektedir. 

Dergimizin bundan sonraki sayılarında yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve diğer koşullara uygun bir şekilde editörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

•Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Hakem değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi’ne ait olmakta ve başka dergilerde yayın sürecine dahil edilmemesi gerekmektedir.

•Ön kontrol kısmına yüklenen tam metin dosyasında yazar bilgileri bulunmamalı, Dergipark üzerinden yazar bilgileri eklenmelidir (makale yayına kabul edilirse nihai düzeltmede ki dosyaya yazar bilgileri, çıkar çatışması beyanı, katkı oranı beyanı gibi hususlar kaynakça öncesine eklenecektir. Örnek makale formatımızı görmek için tıklayınız).

Başlık makaleyi betimleyici olmalı, makalenin esas konularını teşkil etmelidir. Türkçe ve İngilizce başlıklar mümkünse 12 kelimeyi aşmamalıdır. Yazının başlığının ilk harfleri büyük, 15 punto ve koyu olarak yazılmalı; Özet yerine “Öz” kavramı kullanılmalıdır. Öz makalenin ana bölümlerinin her birinin kısa özetini içermeli, okuyucunun makaleyi bütünüyle okumaya karar vermesini sağlayacak bilgileri içermelidir. Öz ve Abstract ifadelerinde tüm harfler büyük olmalı,  Makale başlığı 15 punto (ingilizce başlık 11 punto) ilk harfleri büyük ve bold yazılmalıdır. Alt başlıklar ise büyük harflerle, koyu ve 11 punto olarak yazılmalıdır. Sayfanın altında makalenin türü, yazarların kurumları, iletişim bilgileri ve ORCİD bilgileri yer almalıdır. Örnek makale formatımız size yardımcı olacaktır.

Daha detaylı bir şekilde yayın etiği kurallarımızı incelemek için https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/policy adresini ziyaret edebilirsiniz.

•Dergimize gönderilecek makaleler Türkçe veya yabancı dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça) olabilir. Makalenin Türkçe ve İngilizce dilleriyle hazırlanmış en çok 100-250 kelimelik özetinin de eklenmesi gerekir (İngilizce ve Türkçe başlık da yer almalıdır). Ayrıca bu özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek Türkçe ve İngilizce “anahtar sözcükler, (keywords)” de bulunmalıdır.

•Genişletilmiş özet, makalenin sonunda (İngilizce) yer almalı, minimum 500 kelimeden oluşmalı ve verilen bilgiler öz’e oranla daha geniş kapsamlı ifade edilmelidir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuca yer verilmemelidir. Metin içindeki bilgilere referansta bulunulmamalıdır.

•Dergimiz Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 den itibaren Journal of Economic Literature (JEL) Kodu uygulamasına geçmiş bulunmaktadır. Gönderilecek çalışmalarda yazarın JEL Kodlarını da belirtmesi gerekmektedir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en az 3 en çok 5 kelime) ile (JEL) kodu bulunmalıdır. JEL Kodlarının belirlenmesi ile ilgili internet başvuru adresine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır: http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php

•Yazılar en:17 cm boy:24 cm ebatlı kağıda aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. Makale kaynakça dahil; Sayfa sayısı olarak 25 sayfayı, kelime sayısı olarak da 8000 kelimeyi geçmemelidir.
Üst : 2,8 cm Sol : 2,1 cm Alt : 1,3 cm Sağ : 2,1 cm, Karakter: Times New Roman 11 punto, Tablolar: 8 punto (Tablo Başlığı: 9 punto)
Satır Aralığı : 1.0

•Makale, Dergipark üzerinden gönderilmelidir. Ayrıca yazar/lar tarafından imzalı "Yayın Devir Hakkı Formu" nun da taranarak Dergipark sistemine yüklenilmesi gerekmektedir.

•Yazıda yer alan konu başlıkları I,II,III, ... gibi Romen rakamlarıyla, alt başlıklar ise A,B,C, ...gibi büyük harflerle sıralanmalıdır. Makaleyi bölümlere ayırmada ondalık sistem kullanılmalıdır. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutları ve genel dizayn dikkate alınmalıdır. Şekillere ve tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde şekillerin ise altında yer almalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır.

•Tüm yazılar; Amerikan Psikologlar Derneği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan “ The Publication manual of the American Psychological Association (6th edition), 2001 “ isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun bir biçimde yazılmalıdır. Apa’nın 6. Baskısı yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır. Bahsedilen kaynağa ilişkin internet adresi ; http://www.apastyle.org/ , http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/ apa_example.pdf Kaynaklar latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.

•Dergilerin varsa DOİ numaraları kaynağın sonuna eklenmelidir. Örneğin; Silverson, B. E. (2011). Fundemental of Personal Initiative. Journal Of Management and Economics: General, 224, 202 – 253. Doi: 10.1037/0056- 3245.134.2.248 Yoksa makaleye dair URL numaraları yazılır , http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C22S12015/1- %2014.pdf

• Klasik eserlerin (Adam Smith , Marx , Locke vb ) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilmektedir : (Özgün eser 1882 tarihlidir)

• Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilmektedir. Örneğin;
Vasfi, E. (1998). Hukuki Terimler, Ankara: Vadi. Vasfi, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye‟nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: STE Vakfı. 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Mart, Haziran, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda dört (4) kez yayımlanır.

Dergide; Sosyal Bilimler ile ilgili/ilişkili bilim dallarını ilgilendiren konulardaki Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde hazırlanmış, özgün ve nitelikli araştırma makaleleri, derleme makaleler yayımlanabilir.

Derginin yayıncısı, editörü ve yayın kurulu yazarların belirtmiş olduğu görüş ve düşünceler ile doğabilecek etik ihlallerinin sorumluluğunu kabul etmekle yükümlü olmayıp dergide yer alan makale ve yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar aynı anda başka dergilerde sürece girdirilmemelidir. Gönderilen makaleler öncelikle içerikleri, özgünlükleri ve metodolojileri açısından editör ve alan editörleri tarafından incelenir. Dergide yayına uygun olabileceği ön görülen çalışmalar şekil/yazım şartları bakımından ön değerlendirmeye alınır. Bu aşamada yazarların yüklemiş olduğu benzerlik raporu da incelenir.Yazım kuralları ve benzerlik itibariyle şartları sağlamayan çalışmalar hakemlere gönderilmez ve yazarlardan ilgili değişiklikleri gerçekleştirmeleri talep edilir.

Şartlara uygun olan çalışmalar, içerik açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. İki hakemin kararları birbirinden farklı ise makale üçüncü hakeme gönderilir. Kör hakemlik süreci sağlanarak makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(lar)a geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Dergide yayımlanacak olan eserler, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi editöre notlar kısmında belirtilmelidir. Çalışmalar daha önce sunulmuş, bildiri olarak yayınlanmış veya tezden türetilmiş olsa dahi benzerlik göstermemelidir.

Dergimiz herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergimize yüklenen çalışmaların değerlendirme süreci ortalama olarak 6-12 ay arasında sürmektedir.

Dergimiz sayı bazlı makale kabulü yapmamaktadır. Dergimize yükleyeceğiniz çalışmalar süreçlerinin olumlu tamamlanması halinde, yayın için kabul aldıkları tarihten sonra yayın için sıraya alınır.

Dergimiz belirtilmeyen diğer etik ilkeleri, editör, hakem ve yazar sorumlulukları için Committee on Publication Ethics (COPE) belirlenen/önerilen hususları kabul ve takip etmektedir. İlgili bilgi COPE websitesinden edinilebilir. COPE websitesi için tıklayınız.

Yönetim ve Ekonomi Dergisi'nde, makalelerin yayınlanması, okunması ve indirilmesi ücretsizdir, hiçbir işlem için ücret talep edilmemektedir. Aynı şekilde, hakem değerlendirme sürecinde de ücret alınmamaktadır.