Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1309-7660 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Trakya University |

Trakya University Journal of Faculty of Letters (TUJFL) is an international refereed journal which publishing original, national and international research articles which examine scientific issues and problems and offer solutions from all subfields of social sciences especially culture, art, language, literature, history, art history, folklore, archeology.


The media organ of Trakya University Faculty of Letters, TUJFL is an international refereed journal. The Journal of Faculty of Letters (TUJFL) has been published biannually in January and July since 2011.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-7660 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Trakya University |
Cover Image

7.148

36.922

Trakya University Journal of Faculty of Letters (TUJFL) is an international refereed journal which publishing original, national and international research articles which examine scientific issues and problems and offer solutions from all subfields of social sciences especially culture, art, language, literature, history, art history, folklore, archeology.


The media organ of Trakya University Faculty of Letters, TUJFL is an international refereed journal. The Journal of Faculty of Letters (TUJFL) has been published biannually in January and July since 2011.

Volume 9 - Issue 17 - Jan 2019
 1. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASI: KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE-KAZAKİSTAN MÜNASEBETLERİ
  Pages 1 - 23
  Mesut ÇAPA
 2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ
  Pages 24 - 53
  V. Türkan DOĞRUÖZ
 3. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEM YAKINDOĞU’DA TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ
  Pages 54 - 79
  Müzehher YAMAÇ
 4. MACAR TARİHİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: TRİANON BARIŞ ANTLAŞMASI (4 HAZİRAN 1920)
  Pages 80 - 104
  Gökhan DİLBAŞ
 5. OSMANLI KAYNAKLARINDA GİRİT SEFERİ
  Pages 105 - 133
  Hasan Ali CENGİZ
 6. II. MEŞRUTİYET’İN İLÂNI SONRASINDA “DEVR-İ SÂBIK” MEMURLARININ DURUMLARI
  Pages 134 - 157
  Hasan Ali POLAT
 7. BALKAN SAVAŞLARI’NDA KUŞATILMIŞ BİR ŞEHİR ve KAHRAMAN BİR KUMANDAN: İŞKODRA MÜDAFAASI ve HASAN RIZA PAŞA
  Pages 159 - 200
  Gizem KAYTAN
 8. İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE ATEŞ VE ATEŞE HÜKMEDENLER (MADDİ KÜLTÜR İZLERİ IŞIĞINDA)
  Pages 201 - 223
  Bahriye Güray GÜLYÜZ
 9. POMPEİİ İSİS TAPINAĞINDAKİ SAVAŞ GEMİSİ TASVİRLERİ ÖZELİNDE SANAT VE TARİHÎ GERÇEKLİK İLİŞKİSİ
  Pages 224 - 239
  Mert Uğur KARA
 10. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA EDİRNE’DE HEYKEL (1927-1937)
  Pages 240 - 261
  Ercan YILMAZ
 11. AN ECOFEMINIST READING OF MARGE PIERCY’S WOMAN ON THE EDGE OF TIME
  Pages 262 - 276
  Gönül BAKAY
 12. POLİSİYE EDEBİYATTA ULUSAL ALEGORİ ÇEVİRİSİ: AMANVERMEZ AVNİ’NİN SERÜVENLERİ
  Pages 277 - 295
  Özge ALTINTAŞ, Ayşe Banu KARADAĞ
 13. Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, 759 s.
  Pages 296 - 299
  Ali YÖRÜR