Baş Editör (Editor-in-Chief)

Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU

Turkey
editor@amasya.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Yardımcı Editör (Assistant Editor)

Asst. Prof. Dr. Alpay AKSİN

Turkey
alpay3@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6675-3094
Subjects: Social Science Education,History Education,Geography Education,Sosyal Bilimler Eğitimi,Education & Teacher Training
Institution: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yayın Kurulu (Editorial Board)

Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Trabzon Üniversitesi
Dr. Berrin AKMAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Murat ALTUN, Uludağ Üniversitesi
Dr. Alipaşa AYAS, İhsan Doğramacı Bilkent Ü.
Dr. Adnan BAKİ, Trabzon Üniversitesi
Dr. Javier Fombona CADAVIECO, Oviedo Ü.
Dr. William W. COBERN, Western Michigan Ü.
Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi
Dr. Mustafa EROL, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Ömer GEBAN, ODTÜ
Dr. Tokay GEDİKOĞLU, Kıbrıs İlim Üniversitesi
Dr. Yücel GELİŞLİ, Gazi Üniversitesi
Dr. Fitnat KAPTAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. İzzet KARA, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Amasya Ü.
Dr. Settar KOÇAK, ODTÜ
Dr. Nasser MANSOUR, Exeter Üniversitesi
Dr. Sinan OLKUN, Uluslararası Final Üniversitesi
Dr. Jacinta A. OPARA, Uluslararası Kampala Ü.
Dr. Yaşar ÖZBAY, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Dr. Haluk ÖZMEN, Trabzon Üniversitesi
Dr. Ahmet İlhan ŞEN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Thomas WAITZ, Goettingen Üniversitesi
Dr. Ayhan YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi