ISSN: 2147-3463
e-ISSN: 2667-6648
Founded: 2011
Publisher: Ege University
Cover Image
       

Journal Description
Journal of Ege University Nursing Faculty (JEUNF) is published in line with the "Regulation on Publications Excluding Books, Duplicates and Auxiliary Textbooks Used in Universities as a Course Tool," published in the Official Gazette No.18553 on October 22, 1984.
It is published by Ege University Faculty of Nursing as an open-access peer-reviewed scientific journal with three issues/one volume per year, in April, August, and December. The scientific publication of the journal started in 1985 with the name of Journal of Ege University Nursing School and was among the first nursing journals published nationally. After the School of Nursing's transformation into a faculty, the journal's name was changed to "Journal of Ege University Nursing Faculty" in 2011. The journal's editorial board, which is included in the peer-reviewed journals, consists of a responsible editor-in-chief, assistant editors, and nine field editors.

The journal is indexed within the scope of the ULAKBIM TR Index, Türkiye Citation Index, EBSCHO, CINAHL, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sobiad Citation Index (SOBIAD), Turk Medline, and CiteFactor.

Journal Information
Previous Name: Journal of Ege University Nursing School
Range of Years Published with the Previous Name: 1985-2011
ISSN: 2147-3463
e-IISN:2667-6648

2023 - Volume: 39 Issue: 2

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

logo.png

Resmi sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Tezden Üretilen Makaleler İçin Önemli Duyuru

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1392387558_96_897.jpg1392387558_96_897.jpg

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi'ne tezlerden üretilen makaleler kapsamında aşağıdaki kuralların karşılanması önemlidir. 

1.  Makalenin bir tezden üretildiği hususunda gerekli bilgilendirme başlık sayfası ve editöre not bölümlerinde belirtilmiş olmalıdır.

2. Tezin kendisi makalenin kaynakları arasında yer almalıdır.

3. Tezden üretilen makalelerde kopyala-yapıştır yapılmamalı, içerik dergi kapsamı ve kuralları doğrultusunda güncel kaynaklarla yeniden düzenlenmelidir. 

4. Tez metninden blok alıntı yapıldığı koşullarda yazım kuralları çerçevesinde tanımlandığı üzere alıntı metin iki tırnak içinde gösterilmeli ve teze atıf yapılmalıdır.

5. Tezden üretilen makalelerde benzeşim oranlarının dergi başvuru koşullarına uygun şekilde %20'nin altında olması gereklidir.

Gereğini saygılarımızla bildiririz.


EGEHFD Baş Editörlüğü