Volume: 42 - Issue: 3

Year: 2017

Articles

Review

5. HALOFİLİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN ÜRETTİĞİ HİDROLİTİK ENZİMLER