e-ISSN: 2146-7900
Founded: 2012
Period: Biannually
Publisher: Gumushane University
Cover Image
       

2012 yılında yayın hayatına başlayan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde yılda iki sayı olarak Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir.

Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça ve Almanca ile yazılmış yazılara da yer verilebilir.

Not: Dergimiz 2020 yılı itibariyle TR DİZİN'de taranmaktadır.

2022 - Volume: 11 Issue: 21

Research Article

6. Hasan el-Bennâ'nın Tefsir Metodu

Translation

1. Fâtiha'nın Başka Bir Biçimde Olan Metni

Dizinler