Sanat ve Tasarım Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |


Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir. Gönderilen makaleler, geliş tarih sırasına göre diğer sayılarımızda yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınmaktadır.


Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir. Gönderilen makaleler, geliş tarih sırasına göre diğer sayılarımızda yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınmaktadır.


Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Issue 25 - Jun 10, 2020
 1. Grafik Tasarımın Gelişim Sürecinde Yeni Üslup: Flat Tasarım
  Pages 35 - 52
  Hacı Mehmet ACAR
 2. Yükseköğretim Kurumlarında Disiplinlerin Mutasyonu Adli Sanat, Sanat Terapi, Bileşik Sanatlar
  Pages 55 - 62
  Aysun ALTUNÖZ
 3. 19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond
  Pages 65 - 82
  Özge ARSLAN
 4. Günümüzde Tipografinin Sergilenmesi
  Pages 85 - 95
  İ̇rem BİLGİ
 5. Etkileşimli Medya Ortamlarında Resimleme Kullanımı: Google Doodle Resimlemelerinin İncelenmesi
  Pages 97 - 129
  Banu BULDUK TÜRKMEN
 6. İran’da Kağıt Üzerinde Resmin Tarihçesi
  Pages 131 - 151
  Negin DERAKHSHAN HOUREH, Ali Akın AKYOL
 7. Alternatif Tedavi Yöntemleri İçerisinde Kullanılan Görsel Sanatların Kemoterapi Alan Hastaların Kaygı Düzeylerine Etkisi
  Pages 153 - 172
  Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI, Alev ÇAKMAKOĞLU KURU, Bülent SALDERAY
 8. Gıda Ambalajlarında Arka Yüz Tasarımı
  Pages 175 - 189
  Tevfik İ̇nanç İLİSULU
 9. Çağdaş Sanatta Bir Yansıma/Yansıtma Sorunsalı Olarak Otoportre ve “Ben” Kavramı Üzerine Bireysel Söylemler
  Pages 191 - 213
  Zeliha KAYAHAN , Naile ÇEVİK
 10. Eko-Dijital Uzamda “Tüketim” Odaklı Sanatçı Okumaları
  Pages 215 - 235
  Fırat Çağrı KIRMIZIGÜL
 11. Tılsımlı Gömlekler ve Kam Kıyafetleri Bağıntısı
  Pages 237 - 248
  Eda ÖZ ÇELİKBAŞ
 12. Algı ve Zaman Bağlamında Grafik İmge
  Pages 251 - 273
  İ̇brahim Halil ÖZKİRİŞÇİ
 13. Ankara Çengel Han’ın Müze Olarak Yeniden Kullanımının Koruma Yaklaşımları Bakımından Değerlendirilmesi
  Pages 275 - 303
  Serap SEVGİ , Bekir ESKİCİ
 14. Kitabın İlk Formu: Eski Mezopotamya’nın Kil Tabletleri
  Pages 305 - 321
  Oğuz TUNÇEL
 15. Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi
  Pages 323 - 339
  Burçin ÜNAL
 16. Güzelyurt’ta Kaybolan Bir Değer; Çömlekçilik El Sanatı ve Son Ustası Alaf Dede
  Pages 341 - 359
  Gamze URAY
 17. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Düzeylerinin Video Oyunu Oynama Durumu Açısından İncelenmesi
  Pages 361 - 382
  Haluk YILMAZ , Raif KALYONCU
Indexes and Platforms