Sanat ve Tasarım Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |


Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir.

 

Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir.

 

Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Issue 24 - Dec 26, 2019
 1. İçmimarlik Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Yerinde, Yaparak Öğrenme
  Pages 35 - 49
  Gözen GÜNER AKTAŞ
 2. Kent Bağlamında Heykel Sempozyumları ve Kamu Kurumları
  Pages 51 - 67
  Aysun Altunöz
 3. Müze İç Mekân Koşullarının Tespiti ve Ahşap Eserler Üzerindeki Bozulmalara Etkisi: Ayasofya Hünkâr Mahfili Ahşap Şebekeleri Örneği
  Pages 69 - 93
  Turgay ARIKAN , Bekir ESKİCİ
 4. Çağdaş Sanatta Nesne- Mekan Olarak Ev İmgesi
  Pages 95 - 109
  Mert BARLAS
 5. Duyusal Kolaj ve Mekân
  Pages 111 - 125
  Emel BİRER , Selva KAYA
 6. Geçmişten Günümüze Dada Hareketi ve Modern Tasarım Sanatına Etkisi
  Pages 127 - 141
  Serra ERDEM
 7. Antik Çağdan Günümüze Seramik Kültürü ve Sanatında Doğurganlık Kavramı
  Pages 143 - 169
  Deniz ONUR ERMAN
 8. Panoramadan İçine-Gömülmeye; Video Oyunlarında Kusursuz İllüzyon
  Pages 171 - 193
  Burcu Nehir HALAÇOĞLU
 9. Bir Meslek Olarak “Ambalaj Tasarımı”
  Pages 195 - 207
  Tevfik İnanç İLİSULU
 10. Etkileşim Tasarımı ve Arayüz Tasarımı Felsefesinin İletişim ve Semiyotik Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 209 - 233
  Cagri Baris KASAP
 11. Müzelerde Korumaya Etkiyen Faktörler
  Pages 235 - 259
  Emine KOÇAK , Bekir ESKİCİ
 12. Plastik Sanatlarda Değişen Mekân Algısı ve Sosyal Medya
  Pages 261 - 279
  Kerim LAÇİNBAY
 13. Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürel Miras: Karapınar Tülü Dokumaları
  Pages 281 - 299
  Ayşegül KOYUNCU OKCA , Naime Didem Öz
 14. Tasarım ve Müzik İlişkisinin Mekândaki İzdüşümü
  Pages 301 - 319
  Burcu Ölgen , Özkal Barış Öztürk
 15. Güzel Sanatlar Fakültelerinde Okuyan veya Mezun Kişilerin Görüşlerine Göre Alana Yönelik Kaygı Düzeyleri
  Pages 321 - 337
  Bülent Salderay
 16. Güney Afrika Cumhuriyetinde Geleneksel El Sanatları: Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçılarından Örnekler
  Pages 339 - 357
  Cemalettin Sevim
 17. Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar
  Pages 359 - 383
  Filiz TAVŞAN , Zeynep YANILMAZ
 18. Grafik Tasarım Alanında Postmodern Dönemle Değişen Tasarımda İçerik Yaklaşımı
  Pages 385 - 399
  Mithat YILMAZ , Mert Serkan BENEK
 19. Kullanıcı Beklentileri Doğrultusunda Genç Odası Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi
  Pages 401 - 427
  Gözde ZENGİN
 20. Müze Koleksiyonlarındaki Çinilerde Görülen Bozulmalar: Ankara Etnografya Müzesi Çini Pano Örneği
  Pages 429 - 449
  Filiz ZEYVELİ , Bekir ESKİCİ
Indexes and Platforms