e-ISSN: 1308-2698
Founded: 2008
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image
       

ISSN 1308-2698


Aralık Sayısı için 01 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında makale kabul edilir. 
Haziran Sayısı için 01 Mart-01 Nisan tarihleri arasında makale kabul edilir.


• Art-e Sanat Dergisi, Ağustos 2020 tarihinden itibaren Erken Görünüm ile makale yayınına başlamıştır.
• Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları güncellenmiştir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan makale önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Ayrıca Editör ve Yayın Kurulu, başvuru sayısının yoğunluğuna göre kota uygulayarak, çalışmaları reddedebilir. 

Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
2023 - Volume: 16 Issue: 31

Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.