Art-e Sanat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-2698 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Süleyman Demirel University |


ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Eylül, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır.

 • Art-e Sanat Dergisi, Ağustos 2020 tarihinden itibaren Erken Görünüm ile makale yayınına başlamıştır.
 • Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları güncellenmiştir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan makale önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

            Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Art-e Sanat Dergisi

e-ISSN 1308-2698 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Eylül, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır.

 • Art-e Sanat Dergisi, Ağustos 2020 tarihinden itibaren Erken Görünüm ile makale yayınına başlamıştır.
 • Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları güncellenmiştir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan makale önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

            Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Volume 13 - Issue 25 - Jun 30, 2020
 1. “Öznel Karşıtlık” Formülasyonu ve Animasyon Sinemasında Uyarlama
  Pages 1 - 32
  Yahya Özkan AKYÜREK , Çiğdem TAŞ ALİCENAP
 2. Toplumsal Bellek ve Kimlik Amerikan Figüratif Resmine Bir Bakış
  Pages 33 - 51
  Engin ASLAN
 3. Eski Bir Sovyet Anıt Heykelinin Dönüşümü; Lenin Died Heykeli
  Pages 52 - 70
  Mert Taşkin DEMİR
 4. Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarımının Müze İşlevi Özelinde Değerlendirilmesi
  Pages 71 - 101
  Hatice Derya ARSLAN , Ş. Büşra ORHAN , Gülşen DİŞLİ
 5. Tipografinin Gazetelerin Görsel Kimliği ve Güvenilirliği Üzerine Etkisi Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 102 - 137
  Bekir KİRİŞCAN , Babacan TAŞDEMİR , Günnar YAĞCILAR TONGUÇ
 6. Erken Cumhuriyet Döneminde Kentlileşme ve Şeref Akdik
  Pages 138 - 158
  İ̇lkay Canan OKKALI , İ̇lona BAYTAR
 7. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Okul Öncesi ve İlköğretim Müzik Standartlarının İncelenmesi
  Pages 159 - 188
  Çağlar BAYKAL
 8. Dijital Çağda Güncel Bir Anlam Üretim Mecrası Olarak Reklamcılıkta Kullanılan Fotoğraflar
  Pages 247 - 275
  İ̇smail Erim GÜLAÇTI
 9. Gitar Öğrencilerinin Lisans Öncesi Gitar Eğitimleri ile Lisans Gitar Eğitimlerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi
  Pages 276 - 300
  Murat AYDOĞAN , Rasim Erol DEMİRBATIR
 10. Art as a Political Act The Russian Agit-Props of the 1920s
  Pages 301 - 333
  Gökçeçiçek SAVAŞIR , Ece GÜLEÇ
 11. Geleneksel Kuşevleri ve Yeni Uygulamalar için Bir Öneri
  Pages 343 - 361
  Meltem ÖZÇAKI
 12. Burdur Müzesi’nde Yer Alan Düz Dokuma Yaygılar
  Pages 362 - 394
  Doğan DEMİRCİ , Mesut ÇELİK
 13. İç Mekânda Kullanım ve Teknik Özellikler Açısından Hereke Halısı
  Pages 395 - 421
  Deniz DEMİRARSLAN
 14. Maysa ve Bulut Çizgi Dizisi Yapıcı Eleştiri Bölümünün Geleneksel Dokuma Kültürü Açısından İncelenmesi
  Pages 422 - 442
  Filiz İSLİM , Hande KILIÇARSLAN
 15. Anadolu Selçuklu Sanatında Ab-ı Hayat Sembolizmi
  Pages 189 - 210
  Başak ÇORAKLI
 16. Dijital Çağda Kompozit Portreler
  Pages 211 - 227
  Elif AVCI
 17. Web Sitelerinde Alt Bilgi Alanının Önemi ve Tasarımı için Öneriler
  Pages 228 - 246
  Deniz KÜRŞAD
 18. Güncel Sanatta Tekstil Heykellerin Temsil Niteliği
  Pages 334 - 342
  Nazan ÖZCAN -, Özlem ALP
 19. Kuru Dolgu (Dry-Core) Cam Tozu Yöntemi ile Üretilen Geleneksel Afrika Cam Boncukları
  Pages 443 - 462
  Serap BEDEL ÖZEK , Mustafa AĞATEKİN
 20. Bir Heykelin Niyeti Üzerine
  Pages 463 - 473
  Ömer Emre YAVUZ
Indexes and Platforms