Art-e Sanat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-2698 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Süleyman Demirel University |


ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Eylül, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır. 

Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Art-e Sanat Dergisi

e-ISSN 1308-2698 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Eylül, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır. 

Yazım kurallarına ve makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Volume 12 - Issue 24 - Dec 31, 2019
 1. Kültürel Dönüşümler ve Teknolojik Gelişmeler İlişkisinde Jeneratif Sanat
  Pages 289 - 314
  Engin GÜNEY , Serpil UYSAL
 2. Türkiye’de Dramatik Yazarlık Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Pages 315 - 338
  Özlem BELKIS , Hatice ŞAŞMAZ , Yunus Emre GÜMÜŞ , Ezgi Deniz ALPAN
 3. İtalyan Bestecilerinin Modern Dönem Kontrbas Eserleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 339 - 358
  Rasim Erol DEMİRBATIR , Sibel ACAR
 4. Geleneğe Bağlı Bir Devrimci: John Cage
  Pages 359 - 371
  Mustafa Kemal ÖZKUL
 5. Dijital Sanat Oyununa Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım: Gece Yolculuğu'nda Lirizm, Şiir-Oyun ve Yaratıcı Etkileşimlilik
  Pages 372 - 404
  Özge SAYILGAN
 6. Yerel Yönetimlerin Kent Belleğine Katkısı: Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi
  Pages 405 - 424
  Ayşegül KOYUNCU OKCA
 7. Osmanlı Dönemi Mimari Eserlerindeki Celi Sülüs Yazılarda Tetâbuk
  Pages 425 - 441
  Berrin YAPAR ÜNAL
 8. Modernleşme Sürecinde Mobilya Tasarımında Melezlik
  Pages 442 - 461
  Şebnem ERTAŞ , Havva Beril BAL
 9. İronik ve Egzotik Ofili Etkisi (Sanatta Bir Karşı Saldırı)
  Pages 462 - 482
  Güneş DEMİR
 10. Sanat ve Tasarımda Bir İfade Aracı Olarak Oyuncak
  Pages 483 - 506
  Ozan SOYUPAK , İlayda SOYUPAK
 11. Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange
  Pages 507 - 523
  Fatma KOÇ , Kenan SAATÇIOĞLU
 12. Yeni Medyada İletişim Aracı veya Ortamı Olarak Ledboardların Kullanımı
  Pages 524 - 541
  Anıl SARIKAVAK
 13. Teknik Nesneden Estetik Nesneye: Şakir Gökçebağ
  Pages 542 - 631
  Derya BARAN
 14. Ekspresyonizm Akımının Sahne Kostümünde Yarattığı Etkilerin Tiyatro Oyunları Üzerinden İncelenmesi
  Pages 632 - 649
  Fatma ÖZTÜRK DÖNMEZ
 15. Tarihi Dokuda Kentsel Müdahale Biçimi Olarak Kamusal Sanat: Amasya Örneği
  Pages 650 - 676
  Pınar ÇALIŞIR ADEM , Bige ŞİMŞEK İLHAN , Deniz Özge AYTAÇ , Emel BİRER
 16. Çağdaş Sanatta Bireyin Giysiyle Temsil Edilmesi
  Pages 677 - 693
  Başak ÖZKENDİRCİ
 17. Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir
  Pages 694 - 718
  Elif KURTULDU , Özlenen ERDEM İŞMAL
 18. Katar'da Kültür, Miras ve Müze Çalışmaları
  Pages 719 - 747
  Ceren KARADENİZ
Indexes and Platforms