Special Issue

Volume: 1 - Issue: 1, 11.12.2020

Special Issue Year: 2020

Conference Paper

Conference Paper

1. Dilhan Eryurt ve Bize Bıraktıkları

Conference Paper

3. Çift Yıldızların Kinematik ve Dinamik Özellikleri: Açısal Momentum ve Yörünge Dönemi Evrimi

Conference Paper

5. Değen Çift Yıldızların Gezegenleri Olabilir mi?

Conference Paper

6. W UMa'ların Bileşen Yıldızları

Conference Paper

8. Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması

Conference Paper

9. 41. COSPAR Bilimsel Kongresi: Hedefler ve Beklentiler

Conference Paper

10. Zonklayan Çift Sistemler

Conference Paper

11. Algol Türü Bir Çift Sistemin Zonklama Özellikleri

Conference Paper

14. Sıcak Jüpiterlerden TrES-3b ve Qatar-1b'nin Fotometrik Çözümleri

Conference Paper

15. Delta Lyrae Açık Küme Üyesi BD+36 3317 Örten Çift Sistemi

Conference Paper

16. TÜBİTAK ARDEB Programı

Conference Paper

17. TUG'un Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Conference Paper

19. DAG Proje Yönetimi ve Kazanımları

Conference Paper

21. Polarimetrik Gözlemler için RTT150 - TFOSC Uyumlu Polarimetre Tasarımı

Conference Paper

22. Stellar Masses in Galaxies

Conference Paper

23. Disk Galaksilerde Moleküler Gaz Kinematiği ve Çizgi Oranları Analizi

Conference Paper

24. Erken-tür Galaksi Olan NGC4203’ün Dış Bölgelerindeki Yıldız Oluşumu

Conference Paper

25. RV Tau Türü Yıldızların WISE Görünümü

Conference Paper

26. The DAG Project and Its Management

Conference Paper

27. Observing with DAG: Performance Metrics of Imaging and Spectroscopy

Conference Paper

28. Türkiyede Büyük Teleskoplar İçin GIS Kullanılarak Yer Seçimi Çalışması

Conference Paper

29. TUG İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları

Conference Paper

30. Adaptive Optics for DAG Telescope

Conference Paper

31. DAG Odak Düzlemi Araçları - Hedefler ve Seçenekler

Conference Paper

33. Türkiye Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (TURAG): Türkiye için Radyo Teleskop

Conference Paper

34. Türkiye Meteor Takip Sistemleri

Conference Paper

36. TUG T100 Teleskobu ile GAIA Gözlemleri

Conference Paper

37. TUG Teleskopları Gözlem Performansı

Conference Paper

38. DAG ve Uydu Meteorolojisi

Conference Paper

39. Automation of Davis Weather Station

Conference Paper

40. UZAYMER

Conference Paper

41. Galaktik OB Oymaklarının Evrimi ve Kinematiği

Conference Paper

42. Örten Gezegenlerin Geçiş Işık Eğrileri Analizleri için Yeni bir Yazılım: WinFitter ve Uygulamaları

Conference Paper

45. HD 33266 ve 6 CAS’ın Kimyasal Bolluk Analizi

Conference Paper

46. Açık Küme Üyesi Kırmızı Dev Yıldızların Kimyasal Analizi

Conference Paper

47. Kepler Örten Çiftlerinin, HET ve SDSS Tayfları ile Birlikte Analizi

Conference Paper

48. Post-AGB Yıldızlarında Kimyasal Bolluklar

Conference Paper

49. u Her Sisteminin CNO Çevrimi ile İşlenmiş Katmanlarının İzleri

Conference Paper

52. 2015 Uluslararası Işık Yılı

Conference Paper

54. HD 196821, HD 187983 ve 28 Peg Yıldızlarının Kimyasal Bolluk Analizleri

Conference Paper

55. Dev Yıldızların Optik ve Kızılötesi Renk Dönüşümleri

Conference Paper

56. Hipparcos Kataloğundaki Algol Yıldızlarının Kinematiği

Conference Paper

57. Aktif Kromosferli Çift Yıldızların Kinematik Yaş ve Dinamik Davranışları

Conference Paper

58. CP Cyg ve HD 202240 Yıldızlarının Kimyasal Bolluk Analizi

Conference Paper

59. Seçilen Bazı Algol Türü Çift Sistemlerde Toplanma Yapılarının Modellenmesi

Conference Paper

60. Uzun Dönemli Değişen Yıldız Gözlemleri ve Sonuçları

Conference Paper

61. ROTSE-IIId Veri Arşivinde Kısa Dönemli Değişen Yıldızlar

Conference Paper

62. Genç Ayrık Çift Yıldız HD 350731'in Doğası

Conference Paper

63. Sefeid Türü iki Sistem: EK Pup ve AE Tau

Conference Paper

64. AB Dor’un Çoklu Dalgaboyu Gözlemleri

Conference Paper

65. Yakın Çift Yıldız Sistemi: HH Car

Conference Paper

66. Algol Türü Çift Yıldız Sistemlerinde Üçüncü Cisimler

Conference Paper

68. QQ Boötes: İlk Fotometrik Araştırma

Conference Paper

69. SR ve Mira Yıldızlarında Renk Bağıntıları

Conference Paper

72. Güneş Civarındaki F-G Tayf Türü Anakol Yıldızlarından Radyal Metal Bolluğu Gradyenti

Conference Paper

73. Galaksimizdeki 20 Açık Yıldız Kümesinin CCD UBVRI Fotometrisi

Conference Paper

74. NGC 6811 Açık Kümesinin Fotometrik Çalışması

Conference Paper

75. ETAP: Bir Ötegezegen Transit Eğrisi Analiz Programı

Conference Paper

76. Be55, Ki02 ve NGC457 Açık Yıldız Kümelerine Ait Temel ve Yapısal Parametrelerin Belirlenmesi

Conference Paper

77. NGC 6866 Açık Kümesinin Ayrıntılı İncelenmesi

Conference Paper

78. İnce Diskin Uzunluk Ölçeğinin Belirlenmesi

Conference Paper

80. Oort Sabitlerinin Yıldız Rengine Göre Değişimi

Conference Paper

81. Gama-ışın Patlamalarının Zamansal Özellikleri ve Lorentz Faktörü

Conference Paper

82. Galaksi Kumelerinde 3.55 keV Çizgisinin Keşfi

Conference Paper

84. Kataklismik Değişenlerin Kinematiği

Conference Paper

85. The Low-Luminosity Afterglow Gamma-ray Bursts

Conference Paper

91. X Persei'nin Zamanlama Analizi ve Geçici QPO Özelliğinin Keşfi

Conference Paper

94. AXK NuSTAR J095551+6940.8: Yüksek Kütleli Bir X-ışını Çiftinde Süper Manyetik Alanlı Bir Nötron Yıldızı

Conference Paper

95. Magnetar Patlamalarının Bayes Yöntemi ile İncelenmesi

Conference Paper

96. Kuazarların Değişen Rüzgar Yapısı

Conference Paper

97. NGC 5474 Galaksisinde Bulunan Bir AXK'nın Optik Karşılığı ve Çevresinin Araştırılması

Conference Paper

100. Genç Nötron Yıldızlarının Yayılma Diskleriyle Uzun Süreli Evrimleri

Conference Paper

102. HD37424: SNR S147'deki OB türü Kaçan Yıldızın Keşfi

Conference Paper

103. Protosolar Disk CO-CH4 Equilibrium Chemistry

Conference Paper

105. Güneş Kromosferindeki Salınımlar

Conference Paper

111. Element Bolluğu ve Gezegen Oluşumu İlişkisi

Conference Paper

113. Yakın Yıldızların Uzay Hareketi ve Epicycle Teorisi

Conference Paper

115. Güneş'in Etkinliği ve Radyo Salması

Conference Paper

117. RY Per ve FR Ori Yıldızlarının Dönem Analizi

Conference Paper

120. Fotosferik Parlak Noktalar ile Kromosferik Salınımlar Arasındaki İlişki

Conference Paper

123. Güneş Etkinliği-İklim İlişkisi

Conference Paper

124. NGC 4258 Galaksisindeki AXK X-6 Kaynağının X-ışın ve Optik Bölgede İncelenmesi

Conference Paper

125. Galaxy Evolution in Hot Dense Plasma of Abell 3581 and Abell 400

Conference Paper

126. SWIFT/BAT Tarafından Gözlenen Gama Işın Patlamalarının Zamansal Özelliklerinin İncelenmesi

Conference Paper

127. XTE J1946+274 Be/X-ışın Sisteminin Durgun Fazdaki Optik ve X-ışın Gözlemleri

Conference Paper

128. Magnetarların Gürültü Gücü Hesaplamaları

Conference Paper

132. Gama Işın Patlamalarında Curvature Etkisinin Araştırılması

Conference Paper

134. Spectral Energy Distributions of Hubble Ultra Deep Field Galaxies Across Cosmic Time

Conference Paper

136. Abell 3112 Galaksi Kümesindeki Kimyasal Zenginleşme Evrimi

Conference Paper

138. Feibelman 1.01 ve NGC 436 Açık Yıldız Kümelerinin Temel ve Yapısal Parametreleri

Conference Paper

139. Büyük Kütleli Yıldız Oluşum Bölgesi W49: Genç Yıldızımsı Cisimler

Conference Paper

140. Karanlık Maddenin Aydınlık Yüzü

Conference Paper

144. UZAYBİMER Radyo Teleskop Kontrol Sistemi

Conference Paper

146. Radyo Astronomide Radyo Frekans Girişim (RFI) Etkileri

Conference Paper

148. foto-DAG: Fotoğraflarla Doğu Anadolu Gözlemevi

Conference Paper

149. Uzun Dönemli Yıldızlar

Conference Paper

150. DAG: DIMM ve ATA50 Teleskopları Çatı-Kubbe Otomasyonu

Conference Paper

151. Sloan Digital Sky Survey Gözlemleri

Conference Paper

153. Türkiye Meteor Takip Sistemleri Donanım, Yazılım ve Özellikleri

Conference Paper

154. Atatürk Üniversitesi Kampüsünün Gökyüzü Kalite Ölçümü (Işık Kirliliği)

Conference Paper

155. DAG Türbülans Jeneratörü

Conference Paper

156. Camiryo Projesi

Conference Paper

157. Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Conference Paper

158. DAG: Atmosferik ve Astronomik Gözlem Sistemleri

Issue Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Sinan Kaan YERLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ 0000-0001-9717-5349
Astronomy, Astrophysics and Space Sciences
Asst. Prof. Dr. Sinan ALİŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-6990-8899
Astronomy, Astrophysics and Space Sciences
Prof. Dr. Nazım AKSAKER Space Science and Solar Energy Research and Application Center (UZAYMER), University of Cukurova, Adana, Turkey 0000-0001-8721-5036
Astronomy, Astrophysics and Space Sciences, Geographic Information Systems, Remote Sensing

TJAA is a publication of Turkish Astronomical Society (TAD).