ISSN: 2602-4632
Founded: 2016
Publisher: Ömer Faruk SÖNMEZ
Cover Image
       

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi (TÜBAD) Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Görsel Sanatlar alanında ve diğer alanlarda çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacıları buluşturmayı hedeflemektedir.
TÜBAD yılda en az iki sayı (MAYIS-ARALIK) yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergide yayınlanan makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar yazarlara aittir.
Çalışmaların yayınlanmasındaki son karar Editörler kuruluna aittir.

mail adresi: tubadeditor@gmail.com

2023 - Volume: 8 Issue: 1