Erdem Dergisi
Cover Image
ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | www.akmb.gov.tr

167.444

108.031

ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında hazırlanan bilimsel makaleler yayımlayan, HAZİRAN ve ARALIK aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’dır.

Erdem dergisinde sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makaleler, hakem sürecine girip 2 onay aldığı takdirde Erdem Dergisi Yayın Kurulu kararıyla yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Yazarlarımızın ORCID bilgileri de dergimizde yer almaktadır. ERDEM yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir.

Erdem dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. Erdem dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır, yazarlardan ücret talep etmez; yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar.

Makale Yönetim Süreci

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bütün bağlı kurumlarının yayın faaliyetleri makale başvurularının alınmasından yayımlanma sürecinin sonuna kadar YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) üzerinden yönetilmektedir. Sisteme https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin adresinden kayıt olan bütün kullanıcılar ilgili kurum için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi için de ERDEM’i seçerek makale gönderebilir, bu sistem üzerinden gerekli işlemlerini yürütebilir. Hakem olma isteği başvuru esnasında alınır, sistem yöneticileri tarafından hakemlik için uygun görülenler hakem havuzuna dâhil olurlar. 

Erdem Dergisi

ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | www.akmb.gov.tr
Cover Image

167.444

108.031

ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında hazırlanan bilimsel makaleler yayımlayan, HAZİRAN ve ARALIK aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’dır.

Erdem dergisinde sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makaleler, hakem sürecine girip 2 onay aldığı takdirde Erdem Dergisi Yayın Kurulu kararıyla yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Yazarlarımızın ORCID bilgileri de dergimizde yer almaktadır. ERDEM yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir.

Erdem dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. Erdem dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır, yazarlardan ücret talep etmez; yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar.

Makale Yönetim Süreci

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bütün bağlı kurumlarının yayın faaliyetleri makale başvurularının alınmasından yayımlanma sürecinin sonuna kadar YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) üzerinden yönetilmektedir. Sisteme https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin adresinden kayıt olan bütün kullanıcılar ilgili kurum için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi için de ERDEM’i seçerek makale gönderebilir, bu sistem üzerinden gerekli işlemlerini yürütebilir. Hakem olma isteği başvuru esnasında alınır, sistem yöneticileri tarafından hakemlik için uygun görülenler hakem havuzuna dâhil olurlar. 

Issue 76 - Jun 2019
 1. Modern Bireyin Tereddütleri: "Çıplaklık" Düşüncesi ve "Bir Tereddüdün Romanı"
  Pages 7 - 22
  Emel ARAS
 2. Turkophobia and Islamophobia in the Nineteenth Century Western/American Popular Fiction: An Orientalist Reading of Her Rescue from the Turks (1896)
  Pages 23 - 46
  Filiz BARIN AKMAN
 3. Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye: Cihan Aktaş'ın Seni Dinleyen Biri Romanında Çiftsesli Söylem
  Pages 47 - 64
  Münire Kevser BAŞ
 4. 1892 ve 1893’te Basılmış Bir Türk Edebiyatı Antolojisi: Enmuzec-i Edebiyyat-ı Türkiyye
  Pages 65 - 88
  Âdem CEYHAN
 5. Zübdetü’t-Tevârîh Müellifi Mustafa Sâfî’nin Bir Başka Eseri: Tercüme-i Celâl ü Cemâl
  Pages 89 - 116
  Ömer GÖK
 6. Mu‘izz'î: 11. Yüzyıl “Farsça Gazelin Öncüsü”
  Pages 117 - 138
  Gökhan GÖKMEN
 7. İngiliz Gazete Arşivinde Osmanlı Şiirinin İzlerini Sürmek (1835-1900)
  Pages 139 - 162
  Nagihan GÜR
 8. Kaynaklarda Kuzeybatı Karadeniz'de Osmanlı Kaleleri
  Pages 163 - 184
  Gönül Güreşsever Cantay
 9. Geç Dönem Anadolu Kalemişi Süslemelerine Yeni Bir Örnek: Kemaliye Orta Cami
  Pages 185 - 204
  Funda NALDAN
 10. Anadolu Kırsalında Göçün Dünkü (XVI-XX. Yüzyıl) Yapısı: Manisa ve Konya Çevresi Üzerinden Bir Göç Okuma Denemesi
  Pages 205 - 244
  İlker YİĞİT
 11. A. Süheyl Ünver Atölyesi Yorumuyla Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı
  Pages 245 - 248
  Evre BAŞAR
 12. Mimar Sinan Bibliyografyası
  Pages 249 - 250
  Şebnem ERCEBECİ ÇINAR
 13. Merâgî’nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere
  Pages 251 - 254
  Alev KÂHYA BİRGÜL
 14. Osmanlı Devleti’nin Konservatuvarı Dârülelhan (Arşiv Belgeleriyle)
  Pages 255 - 258
  Oya ÖZSAVAŞ