Educational Technology Theory and Practice
Cover Image
ISSN 2147-1908 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gazi University | http://dergipark.gov.tr/etku

75.647

84.684

The aim of the Journal of Educational Technology Theory and Practice (ETTP) is to provide an international refereed scholarly and open access journal to publish high quality studies in the field of Educational Technology.

The journal publishes studies focusing on theoretical and practical aspects of educational technology including but not limited to research reports, experimental studies, survey studies, and research reviews. These studies can be analysis, development, implementation, and evaluation of the interventions designed to propose the solutions with technology for educational/instructional needs of individuals and society, made with different methodological approaches. The language of submissions can be in English or in Turkish.

ETKU journal is indexed in ULAKBİM Social and Humanities Database (TR-Index) since 2013 and Turkish Education Index. The Digital Object Identifier (DOI) number is assigned to all articles published in our journal, and the author(s) are not charged at any stage during the evaluation and printing process.

Educational Technology Theory and Practice

ISSN 2147-1908 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gazi University | http://dergipark.gov.tr/etku
Cover Image

75.647

84.684

The aim of the Journal of Educational Technology Theory and Practice (ETTP) is to provide an international refereed scholarly and open access journal to publish high quality studies in the field of Educational Technology.

The journal publishes studies focusing on theoretical and practical aspects of educational technology including but not limited to research reports, experimental studies, survey studies, and research reviews. These studies can be analysis, development, implementation, and evaluation of the interventions designed to propose the solutions with technology for educational/instructional needs of individuals and society, made with different methodological approaches. The language of submissions can be in English or in Turkish.

ETKU journal is indexed in ULAKBİM Social and Humanities Database (TR-Index) since 2013 and Turkish Education Index. The Digital Object Identifier (DOI) number is assigned to all articles published in our journal, and the author(s) are not charged at any stage during the evaluation and printing process.

Volume 9 - Issue 1 - Jan 2019
 1. SOSYAL MEDYADA YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN YARATICI DÜŞÜNMEYE YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ
  Pages 1 - 20
  Ayşe BAĞRIACIK YILMAZ, Serçin KARATAŞ
 2. 3D TASARIM ÖĞRENME DENEYİMİNİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİTSEL ÇIKTILARININ KEŞFEDİLMESİ
  Pages 21 - 49
  Akça Okan Yüksel, Ekmel Çetin, Burcu Berikan
 3. BT ÖĞRETMENLERİNİN CEVRİMİÇİ FORUMLARDA TARTIŞTIKLARI KONULARIN KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE-İNGİLTERE ÖRNEĞİ
  Pages 50 - 72
  Deniz Atal, Raziye Sancar, Deniz Deryakulu
 4. ÖĞRENCİLERİN STEM EĞİTİMİ TERCİHLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMI ile TAHMİN EDİLMESİ
  Pages 73 - 88
  Gökhan Akçapınar, Erdal Coşgun
 5. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEK SEÇİMİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLER
  Pages 89 - 126
  ÖMÜR UYSAL, DENİZ DERYAKULU
 6. MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 127 - 153
  Turgay Alakurt, H. Tuğba Öztürk, Tuğra Karademir, Burcu Yılmaz
 7. VİDEO KAPILMA ÖLÇEĞİNİN UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 154 - 168
  Deniz Deryakulu, Raziye Sancar, Ömer Faruk Ursavaş
 8. SANAL GERÇEKLİK TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUNUŞLUK HİSSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BULUNUŞLUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
  Pages 169 - 188
  Seyfullah GÖKOĞLU, Ünal ÇAKIROĞLU
 9. UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARINDA FELDER VE SILVERMAN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 189 - 205
  Yıldız Özaydın Aydoğdu, Şeyhmus Aydoğdu, Mehmet Akif Ocak
 10. ÇEVRİMİÇİ ÖDEV GÖNDERME VE DÖNÜT ALMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KATILIM DAVRANIŞLARI
  Pages 206 - 229
  Özden Şahin İzmirli, Gökhan Çalışkan, Serkan İzmirli
 11. HERKÜL’ÜN HİKAYESİ: BİR EĞİTSEL OYUN MODELİ ÖNERİSİ
  Pages 230 - 250
  Selay Arkün Kocadere, Şeyma Çağlar Özhan, Fatma Bayrak, Pınar Nuhoğlu Kibar
 12. EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARINDA ERİŞİLEBİLİRLİK VE UYUMLULUK
  Pages 251 - 275
  Mehmet BÜTÜN, Veli Özcan BUDAK, Murat SELÇUK, İlkim Ecem EMRE, İrfan ŞİMŞEK
 13. E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ALGILANAN KARMAŞIK GÖREV PERFORMANS ÖLÇEĞİ
  Pages 276 - 291
  Sacide Güzin Mazman Akar, Arif Altun
 14. EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ VE ÖĞRENME ANALİTİKLERİ BAĞLAMINDA E-ÖĞRENME VERİLERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN BELİRLENMESİ
  Pages 292 - 309
  Sinan Keskin, Furkan Aydın, Halil Yurdugül