Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Cover Image
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954

SCOPUS CiteScore: 0.830

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |
Cover Image

446.137

1.208.429

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954

SCOPUS CiteScore: 0.830

Cilt: 34 Sayı: 3 Last Issue
Volume 34 - Issue 3 - May 2019
 1. Biyogazın oksidatif buhar reformlaması için Ni-CeO2/MgAl hidrotalsit benzeri katalizörün hazırlanması
  Pages 1127 - 1142
  Merve Doğan Özcan, Orhan Özcan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın
 2. Denizel diatom izolasyonu, tanımlanması ve besin maddelerinin diatom büyümesi üzerine etkisinin incelenmesi
  Pages 1143 - 1154
  Sait Çinar, Didem Özçimen, Mete Yılmaz
 3. EDM ile kaba işlemede küresel uçlu elektrotların kullanılabilirliğinin deneysel olarak araştırılması; dikdörtgen ceplerin boşaltılması
  Pages 1155 - 1170
  Engin Avlar, Murat Dilmeç, Hüseyin Selçuk Halkacı
 4. Güç sistemlerinde ünite tahsisi için döner rezerv gereksinimi optimal değerinin kayıp parametrelerin dikkate alınarak hesaplanması
  Pages 1171 - 1186
  Mehmet Rıda Tür, Selim Ay, Abdulfetah Shobole, Mohammed Wadi
 5. Güvenlik takibi için sensör füzyonlu akıllı giysi tasarımı
  Pages 1187 - 1200
  Engin Eşme, Bekir Karlik
 6. Şekil hafızalı NiTi alaşımının mikro frezelenmesi ve kritik talaş kalınlığının belirlenmesi
  Pages 1201 - 1211
  Kubilay Aslantaş, Yusuf Kaynak
 7. Manyetik aşındırıcılarla AISI 304L östenitik paslanmaz çelik boruların iç yüzeylerinin bitirme işleminde talaş kaldırma oranı ve yüzey pürüzlülüğünün araştırılması
  Pages 1213 - 1226
  Ulaş Çaydaş, Mahmut Çelik, Uğur Köklü
 8. Bazik Kırmızı 46 tekstil boyasının Zonguldak kömüründen elde edilen farklı aktif karbonlar üzerinde adsorpsiyon davranışının karşılaştırılması
  Pages 1227 - 1240
  Türkan Kopaç, Elvan Sulu
 9. Inconel 718 süperalaşımının delinmesinde kriyojenik soğutmanın delme performansı üzerine etkilerinin araştırılması
  Pages 1241 - 1252
  Necati Uçak, Adem Çiçek
 10. Ultrason destekli sol-jel yöntemi ile kumdan aerojel sentezi, karakterizasyonu ve termal yalıtım sıvası üretiminde değerlendirilmesi
  Pages 1253 - 1264
  Nevin Karamahmut Mermer, Sabriye Pişkin
 11. Mekanik alaşımlama ile üretilen nanokristal yapılı östenitik paslanmaz çelik alaşımlarında Y ve nano - Y2O3 ilavelerinin tane büyümesi ve sertliğe etkisi
  Pages 1265 - 1272
  Hasan Kotan
 12. Spermiogram görüntülerinden hareket belirleme yöntemleri ile aktif sperm sayısının tahmini
  Pages 1273 - 1280
  Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci
 13. Diferansiyel gelişim tabanlı çoklu kernel bulanık kümeleme
  Pages 1281 - 1294
  Emrah Hançer
 14. OLED TV için yarım köprü LLC rezonans dönüştürücü güvenilirlik analizi
  Pages 1295 - 1314
  Metin Nil, Yavuz Öztürk, Sadık Özdemir, Hasan Sözen, Mustafa Nil
 15. İki aşamalı tedarik zinciri koordinasyonunun bulanık talep altında analizi
  Pages 1315 - 1328
  Hülya Torun, Gülçin Canbulut
 16. Sinüs kosinüs algoritması kullanarak güç sistemi kararlı kılıcısının optimal tasarımı
  Pages 1329 - 1350
  Serdar Ekinci
 17. Jenerik sualtı aracı üzerinde Lighthill-Curle yöntemi ile hidroakustik incelemeler
  Pages 1351 - 1364
  Emre Güngör
 18. Yanıt yüzey metodu kullanarak mikrodalga ile elma kurutmanın optimizasyonu
  Pages 1365 - 1376
  Hakan Yoğurtçu
 19. Deniz dibi tarama malzemesi, kömür uçucu külü ve atık döküm kumunun hafif agrega olarak geri kazanımı
  Pages 1377 - 1394
  Pembe Özer Erdoğan, Hatice Merve Başar
 20. Bölgesel evrişimsel sinir ağları tabanlı MR görüntülerinde tümör tespiti
  Pages 1395 - 1408
  Ali Arı, Davut Hanbay
 21. Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi
  Pages 1409 - 1416
  Raşit Sezer, Ayşegül Bilen, Emre Yılmaz, Selim Ertürk, Cüneyt Arslan
 22. Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi
  Pages 1417 - 1426
  Feray Kip, Ünsal Açıkel
 23. Kesme kalıplarında yüksek zımba hızının AISI 304 sac malzemenin kesme yüzeyi sıcaklığına ve kalitesine olan etkisinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi
  Pages 1427 - 1440
  Kaan Emre Engin, Ömer Eyercioğlu
 24. Karbon Nanotüp (KNT) Takviyeli Ti-6Al-4V/KNT kompozitlerin aşınma davranışlarının incelenmesi
  Pages 1441 - 1450
  İsmail Topçu, Arif Nihat Güllüoğlu, Mustafa Kemal Bilici, Hamit Özkan Gülsoy
 25. Şehir içi kavşak yönetim sistemleri için SDN temelli bir VANET mimari önerisi
  Pages 1451 - 1468
  Musa Balta, İbrahim Özçelik
 26. N-Vinilimidazol temelli yeni kopolimerik hidrojeller: Sentez, karakterizasyon ve şişme davranışlarının incelenmesi
  Pages 1469 - 1482
  Murat Erdem
 27. Mobil uygulamaların evriminde karmaşıklık, boyut ve iç kalite gelişimi: Keşifsel bir çalışma
  Pages 1483 - 1500
  Bahar Gezici, Ayça Tarhan, Oumout Chouseinoglou
 28. Farklı parametreler için nanoakışkanlar ve çarpan jetlerin müşterek etkisinin sayısal incelenmesi
  Pages 1501 - 1516
  Mustafa Kılıç, Okan Özcan
 29. Değişik geometrilere sahip enerji sönümleyici profillerin açılı yükler altında performanslarının incelenmesi
  Pages 1517 - 1526
  Murat Altın
 30. Zemin-yapı etkileşimli sistemlerde en büyük doğrusal olmayan yer değiştirme oranı
  Pages 1527 - 1538
  Yaşar Avcı, Ufuk Yazgan
 31. Renkli SURF tabanlı kopyala yapıştır sahteciliği tespiti
  Pages 1539 - 1548
  Gül Muzaffer, Güzin Ulutaş
 32. Kevlar fiber-epoksi kompozit malzemesinin frezeleme işleminin faktöriyel tasarım ve hedef programlama yöntemleriyle eniyilemesi
  Pages 1549 - 1560
  Yusuf Tansel İç, Faruk Elaldı, Barış Keçeci, Gözde Önder Uzun, Nur Limoncuoğlu, İrem Aksoy
 33. Çift hazneli döngüsel bir türbin için tasarım parametrelerinin incelenmesi
  Pages 1561 - 1572
  Murat Kenan Kayacan, Melih Okur
 34. Biodinamik sürücü modeli içeren bir taşıt süspansiyon sisteminin durum türevi geri beslemeli LQR ile aktif titreşim kontrolü
  Pages 1573 - 1584
  Mert Sever, Hasan Sefa Şendur, Hakan Yazıcı, Mehmet Selçuk Arslan
 35. Aktif Co-Ti (II) -B alaşım katalizörlerinin hidrojen üretiminde NaBH4 hidroliz reaksiyonu ve çevresel etkiler için kinetik özelliklerin analizi
  Pages 1585 - 1594
  Oğuz Kaan Özdemir
 36. Cu/Al levhaların sürtünme karıştırma kaynağında Taguchi metodu ile çekme mukavemeti ve sertlik için optimum kaynak parametrelerinin tahmini
  Pages 1595 - 1608
  Gökhan Başar, Selçuk Mıstıkoğlu
 37. Çelik lif kanca geometrisinin yüksek dayanımlı lifli betonların statik ve darbe yükleri altında eğilme özelliklerine etkisi
  Pages 1609 - 1628
  Cengiz Kızılırmak, Serdar Aydın, Mert Yücel Yardımcı
 38. Panoramik görüntülerde gökyüzü sınır çizgisini kullanarak hareketli robotlar için yer kestirimi
  Pages 1629 - 1644
  Ahmet Buğra Koku
 39. Nanoölçekteki arayüzeylerin kayma dayanımlarınının deneysel olarak ölçülmesi
  Pages 1645 - 1652
  Sezer Özerinç
 40. Toz yatağı katmanlı imalat prosesinde yüzey dokusu ve form karakterizasyonu
  Pages 1653 - 1664
  Özgür Poyraz, Ezgi Uğur Solakoğlu, Soner Ören, Cansinem Tüzemen, Güray Akbulut