Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Cover Image
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |

461.514

1.258.590

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954

SCOPUS CiteScore: 0.830

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Gazi University |
Cover Image

461.514

1.258.590

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954

SCOPUS CiteScore: 0.830

Volume 34 - Issue 4 - Jun 2019
 1. AISI 316L tipi paslanmaz çeliklerin frezelemesinde MQL şartlarının takım ömrüne etkisi
  Pages 1665 - 1678
  Lütfi Taner Tunç
 2. Multi-step diferansiyel transform metodu ile uç kütle eklentili kirişlerin serbest titreşim analizi
  Pages 1679 - 1694
  Hilal Doğanay Katı, Hakan Gökdağ
 3. Makine öğrenmesi teknikleri ile ikili yürütülebilir dosyalarda arabellek taşması zayıflığı analizi için yeni bir yaklaşım
  Pages 1695 - 1704
  Gürsoy Durmuş, İbrahim Soğukpınar
 4. Hsiang m-kupon protokolünün güvenlik analizi
  Pages 1705 - 1724
  Kerim Yıldırım, Gökhan Dalkılıç, Nevcihan Duru
 5. Nöromüsküler hastalıkların yapay zeka yöntemleri ile sınıflandırılması
  Pages 1725 - 1742
  Hanife Küçük, İlyas Eminoğlu, Kemal Balcı
 6. Zaman bağımlı eş zamanlı topla dağıt araç rotalama problemi için bir matematiksel model
  Pages 1743 - 1756
  Gözde Can Atasagun, İsmail Karaoğlan
 7. n-Si ve PET alttaşlar üzerine RF-kaplanan GZO ince filmlere tavlama sıcaklığının etkileri
  Pages 1757 - 1764
  Nihan Akın Sönmez, Meltem Dönmez, Buse Cömert, Tarık Asar, Barış Kınacı, Süleyman Özçelik
 8. Yersel lazer tarama verisi ile elde edilen 3B modellerde filtreleme etkisinin araştırılması
  Pages 1765 - 1776
  Melis Uzar, Nursu Tunalıoğlu, Duygu Arıcan, Tümay Arda
 9. Uçağa yolcu alma problemi için benzetim temelli bir karar destek sistemi
  Pages 1777 - 1792
  Erol Azuz, Tuba Tatar, Çiğdem Alabaş Uslu
 10. Trafik sakinleştirme çalışmalarında farklı kıvrımlama uygulamalarının sürüş simülatörü ortamında incelenmesi
  Pages 1793 - 1806
  Metin Mutlu Aydın, Kadir Akgöl, Banihan Günay
 11. Açık kaynak yazılımlarda bakım yapılabilirliği ve güvenilirliği ölçmek için iki boyutlu değerlendirme metodu
  Pages 1807 - 1830
  Nebi Yılmaz, Ayça Tarhan
 12. Uzak kullanıcı destekli bir IoT-WSN sanal laboratuvarı ve test platformu: FıratWSN
  Pages 1831 - 1846
  Güngör Yıldırım, Yetkin Tatar
 13. Bir üretim hattında çok amaçlı benzetim optimizasyonu için hibrit yaklaşım
  Pages 1847 - 1860
  Önder Belgin
 14. X-bant uygulamalar için tek katmanlı değişken birim eleman boyutlu yansıtıcı dizi anten tasarımı
  Pages 1861 - 1870
  Hande Bodur, Sibel Çimen
 15. Modifiye hibrit optimizasyon yöntemi ile rüzgâr-termal güç sistemleri için ekonomik dağıtım probleminin çözümü
  Pages 1871 - 1896
  Mehmet Fatih Tefek, Harun Uğuz
 16. Ardışık çırpan kanatlı enerji üretecinin performansını artırmada ön kanat hareketinin etkisi
  Pages 1897 - 1916
  İdil Fenercioğlu, Ferhat Karakaş
 17. Sensör görüş yeteneklerinin İHA rota optimizasyonuna entegrasyonu: doğrusal bir model ve sezgisel bir algoritma önerisi
  Pages 1917 - 1928
  Nahit Yılmaz, Cevriye Temel Gencer
 18. Odak dışı beslemeli asimetrik ikili reflektör anten sistemlerinde eşdeğer paraboloid anten ve eşdeğer besleyici yöntemlerinin uygulanması
  Pages 1929 - 1938
  Gökşen Turgut, Erdem Yazgan
 19. Çok gruplu sınıflandırma problemlerine regresyon analizi ve matematiksel programlama tabanlı yeni bir yaklaşım
  Pages 1939 - 1956
  Mustafa İsa Doğan, Abdullah Orman, Mediha Örkcü, H. Hasan Örkcü
 20. İnsansız kara aracı geliştirmeye bütünleşik bir yaklaşım: tasarım, analiz, uygulama ve öneriler
  Pages 1957 - 1974
  Ömer Cihan Kıvanç, Tahir Eren Mungan, Berkin Atila, Gürkan Tosun
 21. Farklı sargı yapılarının tekerlek içi fırçasız doğru akım motorlarının verimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
  Pages 1975 - 1986
  Ali Sinan Çabuk, Safak Sağlam, Özgür Üstün
 22. Karar vericinin tercih ettiği çözümü bulmak için filtreleme yardımlı etkileşimli bir yöntem
  Pages 1987 - 2006
  Ceren Tuncer Şakar, Gülşah Karakaya
 23. Humerus kırıklarında kullanılan kemik plakalarının eklemeli imalat yöntemi ile üretilebilirliğinin incelenmesi
  Pages 2007 - 2016
  Mehmet Fatih Aycan
 24. OLED TV’lerin ısı transferinin iyileştirilmesi üzerine deneysel ve nümerik çalışmalar
  Pages 2017 - 2032
  Metin Nil, Yavuz Öztürk, Mehmet Bahattin Akgül, Gözde Sarı
 25. Fındık kabukları ile farklı model boyaların gideriminin kinetik ve termodinamik incelemesi
  Pages 2033 - 2044
  Musa Büyükada
 26. Değişik karışım oranlarına göre ZDDP katkı maddesinin aşınma önleyici veriminin araştırılması
  Pages 2045 - 2060
  Doğuş Özkan
 27. Zaman pencereli ve değişken başlama zamanlı bir araç rotalama problemi için sütun türetme temelli mat-sezgiseller
  Pages 2061 - 2078
  Hande Küçükaydın
 28. Yardım malzemesi dağıtım operasyonlarının simülasyon ile analizi
  Pages 2079 - 2096
  Aslı Sebatlı, Fatih Çavdur
 29. Shearlet dönüşüm ve yeni geometrik özellikler kullanılarak aşırı öğrenme makinesine dayalı bitki tanıma sistemi
  Pages 2097 - 2112
  Muammer Türkoğlu, Davut Hanbay
 30. NaX Nano-taneciklerin ağır metal ve boyar maddelere karşı adsorpsiyon kapasitelerinin belirlenmesi
  Pages 2113 - 2124
  Yılmaz Yürekli
 31. Hasargörebilirlik analizlerinde yer hareketi veri setine ve şiddet ölçüsüne bağlı epistemik belirsizliğin değerlendirilmesi
  Pages 2125 - 2140
  Özkan Kale
 32. Dağıtık üretimde güneş enerjisi uygulamalarının kısa devre koruması üzerindeki etkileri ve dağıtık üretimde kısa devre koruması için yeni teknikler
  Pages 2141 - 2158
  Ahmet Teke, Ensari Yıldırım
 33. Türbülans parametrelerinin ölçümü ve türbülans kinetik enerjisinin oksijen transferine etkisi
  Pages 2159 - 2172
  Ömer Köse, Ali Has
 34. Sensör işaretlerinden cinsiyet tanıma için yerel ikili örüntüler tabanlı yeni yaklaşımlar
  Pages 2173 - 2186
  Fatma Kuncan, Yılmaz Kaya, Melih Kuncan
 35. Kalite fonksiyonu göçerimi (KFG) ile askeri havacılıktaki bakım faaliyetleri için yeni ürün tasarımı
  Pages 2187 - 2202
  Serkan Altuntaş, Türkay Dereli, Cengiz Özşalap
 36. Türkiye’de bulunan farklı illerin rüzgâr enerjisi potansiyelinin incelenmesi ve sonuçların destek vektör makinesi regresyon ile tahminsel modelinin oluşturulması
  Pages 2203 - 2214
  Mehmet Daş, Nilay Balpetek, Ebru Kavak Akpınar, Sinan Akpınar
 37. Hatay ve çevresi altındaki yerkabuğuna ait üç boyutlu sismik hız yapısının belirlenmesi
  Pages 2215 - 2228
  Çağlar Özer
 38. Akıllı darbe gerilimi ölçümleyicinin tasarımı ve gerçeklenmesi
  Pages 2229 - 2240
  Ahmet Merev
 39. Derin öğrenme yöntemleriyle dermoskopi görüntülerinden melanom tespiti: Kapsamlı bir çalışma
  Pages 2241 - 2260
  Oktay Yıldız
 40. Osmanlı klasik dönem tipi modern camilerin tahliye problemine ilişkin değerlendirme
  Pages 2261 - 2270
  A. Yağmur Topraklı, Saifuding Sedıhemaıtı, Gülhayat Ağraz