International Journal of Management and Administration
Cover Image
e-ISSN 2587-1668 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us

International Journal of Management and Administration (IJMA), is a peer-reviewed, refereed, open access journal that publishes papers on areas of management.

Articles which are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number. 

The next issue of the journal will be published in June 2019.


You can contact us by ijmaeditor1@gmail.com

International Journal of Management and Administration

e-ISSN 2587-1668 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us
Cover Image

3.693

6.615

International Journal of Management and Administration (IJMA), is a peer-reviewed, refereed, open access journal that publishes papers on areas of management.

Articles which are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number. 

The next issue of the journal will be published in June 2019.


You can contact us by ijmaeditor1@gmail.com

IJMA February Issue Last Issue
Volume 3 - Issue 5 - Feb 2019
 1. ÇALIŞANLARDAKİ STATÜ ENDİŞESİ VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI AMAÇ YAPILARININ İŞYERİ KISKANÇLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN KURAMSAL BİR ÇALIŞMA
  Pages 1 - 12
  Dilek Işılay ÜÇOK
 2. ÖRGÜTSEL SİNİZMİN NEDENİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ MÜDÜR?
  Pages 13 - 20
  Ayhan YALÇINSOY
 3. THE DOMINANCE OF INTRINSIC MOTIVATION TO EXTRINSIC MOTIVATION ON REDUCTION OF EMPLOYEE TURNOVER RATE
  Pages 21 - 40
  H.Tezcan UYSAL
 4. A CONCEPTUAL ANALYSIS OF CORPORATE GOVERNANCE AND ITS ENFORCEMENT
  Pages 41 - 50
  Hatice Kübra KANDEMİR
 5. TURİZM SEKTÖRÜNDE ALGI YÖNETİMİNİN ROLÜ
  Pages 51 - 65
  Almıla Begüm HAMZAÇEBİ, Uğur YOZGAT
 6. ÖĞRENİLMİŞ İHTİYAÇLAR BAĞLAMINDA TEMEL MOTİVASYON KAYNAKLARI İLE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 66 - 79
  İnan ERYILMAZ
 7. DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
  Pages 80 - 100
  Senem ALTAN, Murat ÖZPEHLİVAN
 8. BİR SOSYAL SORUMLULUK ALANI OLARAK AFET EĞİTİMLERİ
  Pages 101 - 110
  Serpil GERDAN
 9. OTO SANAYİ İŞÇİLERİNİN ÜCRETE İLİŞKİN ADALET ALGISI: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 111 - 121
  Banu ÖZBUCAK ALBAR
 10. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY)’NDE KÖK HÜCRE YAKLAŞIMI
  Pages 122 - 141
  Habibe AKŞİT
 11. ENFLASYON ORTAMINDA MUHASEBE UYGULAMASI AÇISINDAN
 YENİLEME FONU AMORTİSMAN GİDERİ MAHSUP İLİŞKİSİ
  Pages 142 - 148
  Yusuf KAÇAR
 12. BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA ARANAN BECERİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 149 - 160
  Emrah ÖZSOY, Yasemin EKİCİ GÜRBÜZOĞLU