İlahiyat Akademi
Cover Image
ISSN 2149-3979 | e-ISSN 2651-2718 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Gaziantep University |

İlahiyat Akademi is an international academic journal published by Gaziantep University Theology Faculty in July and December biannually. This is the only journal among Turkish theology faculties that has a scientific journal which every single issue thematically covers a specific topic. 

İlahiyat Akademi aims to publish and share studies such as articles, book critiques and symposiums on religious studies (Social and Humanities/Religion) to the public and scientific community.

The articles submitted for publication are subject to a double-blind peer review by at least two reviewers. The articles also are validated by a special program for plagiarism and not being published before. After successful review process, 750-word summary in article language and 150-word English summary are requested.

İlahiyat Akademi

ISSN 2149-3979 | e-ISSN 2651-2718 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Gaziantep University |
Cover Image

19.297

108.395

İlahiyat Akademi is an international academic journal published by Gaziantep University Theology Faculty in July and December biannually. This is the only journal among Turkish theology faculties that has a scientific journal which every single issue thematically covers a specific topic. 

İlahiyat Akademi aims to publish and share studies such as articles, book critiques and symposiums on religious studies (Social and Humanities/Religion) to the public and scientific community.

The articles submitted for publication are subject to a double-blind peer review by at least two reviewers. The articles also are validated by a special program for plagiarism and not being published before. After successful review process, 750-word summary in article language and 150-word English summary are requested.

Volume 6 - Issue 7-8 - Dec 2018
 1. Künye ve İçindekiler
  Pages 1 - 7
  İlahiyat Akademi
 2. Editör Yazısı
  Pages 0 - 0
  Recep ASLAN
 3. Hadis Yorumunun Sınırları
  Pages 1 - 24
  Bünyamin ERUL
 4. Sünnet’in Temellendirilmesi Problemi
  Pages 25 - 38
  İsmail Hakkı ÜNAL
 5. Kur’ân’la Yetinme Söyleminin Çıkmazları
  Pages 39 - 54
  Enbiya YILDIRIM
 6. İlk Hicri Asırlarda Hadis Karşıtlığının Nedenleri
  Pages 55 - 82
  Kamil ÇAKIN
 7. At Gözlüklerini Çıkararak Nebevi Sünnet’e Bakmak: Nano Gelenekten Makro Geleneğe -Bir Kitap Üzerine Notlar-
  Pages 83 - 132
  Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU
 8. Sahabe, Kur’an ve Tefsir
  Pages 133 - 162
  Mustafa ÖZTÜRK
 9. Sünnet ve Toplumsal Dinamikler
  Pages 163 - 174
  Mustafa TEKİN
 10. Sünnete Hikmet Nazarıyla Bakmak
  Pages 175 - 186
  Mehmet ÖNAL
 11. Suyûtî’nin Hadis Tenkitçiliği
  Pages 187 - 218
  Recep ASLAN
 12. İmâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e İsnâd Edilen Rivâyetlerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti
  Pages 219 - 268
  Mehmet APAYDIN
 13. Oryantalist Bir Fikrin Kendi Paradigması İçinden Tenkid Edilme Serencamına Örnek: Norman Calder’ın Muvatta’ı Tarihlendirmesine Yöneltilen Eleştiriler
  Pages 269 - 282
  Rahile KIZILKAYA YILMAZ
 14. III-XI. (IX-XVII) Asırlar Arasında İmâmiyye Şîa’sının Rivayetleri Değerlendirmede Metin Tenkidi Kullanımı
  Pages 283 - 326
  Peyman ÜNÜGÜR
 15. Peygamber’e İtaatin Dayanağı Olarak İsmet Meselesi
  Pages 327 - 344
  Mahmut ÇINAR
 16. Sünnetin Doğru Anlaşılması ve Günümüze Taşınması -‘Allah Güzeldir, Güzelliği Sever’ Rivâyeti Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 345 - 356
  Nurullah AGİTOĞLU
 17. Geçmiş Bilgisi: Gazali’ye Göre Tevâtür Teorisi
  Pages 357 - 374
  Hüseyin HANSU, Zeynep Münteha KOT
 18. Şîa’da Hadis Eserleri Üzerine Yazılan Şerh ve Haşiyeler
  Pages 375 - 382
  Peyman ÜNÜGÜR
 19. Söyleşi
  Pages 383 - 402
  Mehmed Said HATİBOĞLU
 20. Söyleşi
  Pages 403 - 406
  Ali Osman KOÇKUZU
 21. Söyleşi
  Pages 407 - 420
  Haydar HUBBULLAH