International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
Cover Image
e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | http://dergipark.org.tr/intjcss

IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)

e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | http://dergipark.org.tr/intjcss
Cover Image

28.142

178.702

IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

Volume 4 - Issue 2 Last Issue
Volume 4 - Issue 2 - Dec 2018
 1. LEARNING DISABILITY ON ISHAAN, DYSLEXIC CHARACTER PORTRAYED IN THE MOVIE “LIKE STARS ON EARTH”
  Pages 347 - 364
  Somariah Fitriani, Sherly Felina
 2. New Social Practices of Audiences: Community Engagement in Filmmaking
  Pages 365 - 379
  Seda Aktaş
 3. Tarihsel Gelişim Sürecinde Filistin'de Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya
  Pages 380 - 405
  Uğur Gündüz, Hanadi Dwikat
 4. Türkiye’nin Radyo ile Tanışması ve Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi
  Pages 406 - 428
  İbrahim Sena Arvas
 5. TRANSFORMATION OF THE VILLAIN IN HOLLYWOOD
  Pages 429 - 449
  Şükrü Sim
 6. Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz
  Pages 475 - 506
  Fatma Avcı, İ. Ayşad Güdekli
 7. SİNEMATOGRAFİNİN GÖRSEL ANLATIM KODLARI VE MEKÂN KULLANIMININ GERÇEKLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA BİR DÖNEM DİZİSİ İNCELEMESİ: NARCOS ÖRNEĞİ
  Pages 507 - 532
  Emre Ahmet Seçmen
 8. Sosyal Medyada Öz-Temsil ve Ötekiliğin ‘Öteki Boyutu’: ‘Karikateist’ Toplumsalı Üzerine İnceleme
  Pages 533 - 558
  Seçkin Özmen, Savaş Keskin
 9. Kültürel Dönemeç, Sömürgecilik Sonrası Çeviri ve Feminist Çeviri Yaklaşımlarına Babil Kulesi’nden Bakmak
  Pages 575 - 587
  Göksenin Abdal
 10. Recreation of Culture Specific Items in the English Translation of Latife Tekin’s Berci Kristin Çöp Masalları
  Pages 588 - 603
  Fatih İkiz, Göksenin Abdal
 11. Vincent Van Gogh’un Sanatında Özdeşleyim ile Varılan Aşkınlık ve Günümüz Doğa Sanatı
  Pages 604 - 622
  Ceren Yıldırım
 12. Bireysel ve Toplumsal Boyutlarıyla İslam’da ‘İhsan’ Erdemi
  Pages 640 - 649
  İhsan Çapcıoğlu, Mehmet Akın
 13. Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği
  Pages 450 - 474
  Serdar Çil, Yusuf Yurdigül
 14. A Rewiew on Gendered Discources in the New Media: 8 March 2016 Example of “Ekşisözlük “
  Pages 559 - 574
  Onur Akyol, Cem Yücetürk
 15. Türkiye’de İllerin Rekabetçilik Düzeyine Göre Sınıflandırılması
  Pages 623 - 639
  Barış Ergül, Arzu Altın Yavuz, Hasan Serhan Yavuz