Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |
Cover Image

64.583

381.061
Issue 12 - Dec 2018
 1. İLGA HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN DÜZENLEME ALANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 1 - 61
  Yeliz Neslihan AKIN
 2. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE “GİZLİ OY” KURALI VE DENETLENEBİLİRLİĞİ
  Pages 0 - 0
  Taylan BARIN, ÖZCAN ALTAY
 3. AVUKATLIK KANUNU’NDAKİ AVUKATLIK ÜCRETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ARABULUCULUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE AVUKATLIK KANUN TASARISI’NIN BU AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 0 - 0
  Hakan AYBAYRAK
 4. KAMU GÖREVLİLERİ DİSİPLİN HUKUKUNDA KANUNİLİK İLKESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
  Pages 0 - 0
  METİN BULUT
 5. Türkiye’deki Finansal Kuruluşlar için Alternatif ve Etkili Finansman Kaynağı: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
  Pages 0 - 0
  Mehmet Murat AKTAŞ
 6. KESİNLİK SINIRI ALTINDAKİ İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASININ CEZAİ KONULARDA İKİ DERECELİ YARGILANMA HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 0 - 0
  Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN
 7. TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ
  Pages 0 - 0
  Recai AKYEL
 8. İSVİÇRE, FRANSA, BELÇİKA, İSPANYA VE İTALYA HUKUKUNDAKİ BOŞANMA SEBEPLERİNİN TÜRK HUKUKUYLA MUKAYESESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 0 - 0
  Ebru CEYLAN
 9. ULUSLARARASI HUKUKTA ORANTILILIK İLKESİ
  Pages 0 - 0
  SÜLEYMAN DOST
 10. KORUMA SORUMLULUĞUNUN BİR ELEŞTİRİSİ: “KORUMA ÖNCELİKLİ SORUMLULUK”
  Pages 0 - 0
  Sezai ÇAĞLAYAN
 11. ENFLASYON KARŞISINDA PARA ALACAKLARININ KORUNMASI VE MÜLKİYET HAKKI
  Pages 0 - 0
  ÖZGÜR DUMAN
 12. BİREYSEL BAŞVURU SÜRECİYLE DEĞİŞEN YARGISAL PARADİGMA VE ADİL YARGILANMA HAKKI EKSENİNDE İDARİ YARGIDA RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ
  Pages 0 - 0
  OSMAN SARIASLAN
 13. YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ
  Pages 0 - 0
  Oğuz ERSÖZ
 14. MARKA HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN İNTERNET ORTAMINDA ANAHTAR KELİME (META-TAGGİNG) VE ADWORDS REKLAMCILIK UYGULAMALARI
  Pages 0 - 0
  TAMER SOYSAL
 15. İHTİYATÎ HACİZ TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLININ TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU
  Pages 0 - 0
  VOLKAN ÖZÇELİK
 16. TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ
  Pages 0 - 0
  ÖMER NANELİ
 17. LİBERAL DEMOKRATİK ANAYASACILIK ANLAYIŞI BAĞLAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1924 ANAYASASI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 0 - 0
  FATİH ÖZKUL
 18. YÜRÜTME ORGANI TARAFINDAN OLAĞANÜSTÜ DÖNEMDE YAPILAN KANUN GÜCÜNDEKİ NORMLARIN ANAYASA UYGUNLUK DENETİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YORUMU
  Pages 0 - 0
  RUKİYE MEHTAP ÖZLÜ
 19. KAMU İHALE KANUNU’NUN 21’İNCİ MADDESİNİN (b) BENDİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 0 - 0
  HAKKI YILDIRIM
 20. HÜKÜMLÜLERİN HABERLEŞME HÜRRİYETİNE ANAYASA MAHKEMESİNİN YAKLAŞIMI
  Pages 0 - 0
  BURAK GÜNGÖR