Journal of Accounting and Taxation Studies
Cover Image
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |

22.455

67.861
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ
JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)
ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591


ANNOUNCEMENTS 

Journal of Accounting and Taxation Studies

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |
Cover Image

22.455

67.861
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ
JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)
ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591


ANNOUNCEMENTS 
Volume 12 - Issue 2 - Jul 2019
 1. İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ
  Pages 181 - 196
  Şerife ÖNDER
 2. SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN HATA VE HİLEYE BAKIŞI: İDARİ PARA CEZASI
  Pages 197 - 214
  Güler Ferhan ÜNAL UYAR, Murat ERDOĞAN
 3. MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 215 - 236
  Ömer Faruk GÜLEÇ, Erkan ÖZTÜRK
 4. MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 237 - 254
  Ersin KURNAZ
 5. ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 255 - 270
  Ayşegül ŞAHİN, Emre BİLGİN SARI
 6. BİLANÇO DIŞI VARLIKLARIN MUHASEBE BİLGİSİNİN DEĞER İLGİLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BULGULAR
  Pages 271 - 288
  Soner GÖKTEN, Buket ATALAY
 7. BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 289 - 316
  Merve KIYMAZ KIVRAKLAR, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
 8. MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
  Pages 317 - 330
  Mehmet Emin KARABAYIR
 9. MUHASEBE EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMA: DİJİTAL OYUN TABANLI ÖĞRENME
  Pages 331 - 352
  R. Şebnem YAŞAR, Gönül ALKAN
 10. MUHASEBE PERSPEKTİFİNDEN VERGİDEN KAÇINMA KAVRAMI
  Pages 353 - 376
  Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY
 11. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
  Pages 377 - 396
  Hüseyin DALĞAR, Harun ÖĞÜNÇ, Gizem KOCAMAN
 12. FAALİYETE DAYALI YÖNETİMİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALKOLLÜ İÇECEK İŞLETMESİNDE UYGULAMA
  Pages 397 - 426
  Ali KARTAL, Merih TETIK
 13. TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU
  Pages 427 - 438
  Arzu POLAT, H. Muhammet KEKEÇ
 14. GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU
  Pages 439 - 460
  Levent Yahya ESER, Sedat POLAT
 15. MUHASEBE BİLİMİNİN BİR AKSİYOMU OLARAK ADALET KAVRAMI
  Pages 461 - 474
  Kemal NALÇIN, Ahmet Vecdi CAN
 16. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU’NUN PERFORMANS RAPORLAMASINA BAKIŞ AÇISI: 1989’DAN 2018’E NE DEĞİŞTİ?
  Pages 475 - 496
  Pınar OKAN GÖKTEN