avatar
Nuket Sivri Prof. Dr. İstanbul University-Cerrahpasa, Environmental Engineering
Yayın 7 Hakemlik 13 CrossRef Atıf 8
7 Yayın
13 Hakemlik
8 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Çevresel Biyojeokimya Su Kalitesi ve Su Kirliliği Çevre Mühendisliği

Biyografi

Dr. Nüket Sivri, 2003 yılından beri öğretim üyesi olduğu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde halen Profesör olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini de aldığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde 1990-2003 yılları arasında akademisyen olarak çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını, İngiltere’de Plymouth Marine Laboratuvarı (PML)'nda tamamlayan Dr. Nüket Sivri, Doçentlik aşamasında, kıyısal alanların çevresel etkileşimleri ve mikrobiyal değişimler, farklı çevresel ortamlarda antibiyotik direnç mekanizmaları ana başlıklarında proje ve çalışmalar yürütmüştür. Özellikle son 20 yıldır takip ettiği “İstanbul kıyısal alanında”, antropojenik baskılar ve etkileri konusunda farklı projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Bölgesel ve küresel ölçekte sucul ekosistemler ile kıyı alanı çevresel etki değerlendirmesi, sucul ekosistemlerde antibakteriyel direnç, su sanitasyonu ve su kalitesi, iç-dış ortam mikrobiyal hava kalitesi ana çalışma konularıdır. Son dönemlerde çalışma ekibi ile dünyada güncel araştırma konuları olan “denizel ekosistemlerde endüstriyel ve evsel atık suların toksisitesinin tespitinde hızlı yöntemler geliştirmek” ve “mikroplastiklerin sucul mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini belirlemek” üzerine hem ulusal ve hem de uluslararası nitelikte projelere odaklanmıştır.
Çalışma alanında, 280’den fazla ulusal ve uluslararası bilimsel yayını ile 6 adet kitap bölümü yazarlığı bulunan, 10'dan fazla dergide editör, editor yardımcısı, alan editörü, yayın kurulu üyesi gibi farklı görevler üstlenen Dr. Sivri, Türkiye’de 6 üniversitede yurt dışında ise 2 üniversitede, lisans ve lisansüstü olmak üzere, branşı ile ilgili 14 farklı ders vermiştir. Akademik gelişimin temel anlamı olan Lisans üstü öğrenci yetiştirme ilkesine bağlı olarak, 15 tezin tamamlanmasında danışmanlık görevi üstlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 14 numaralı başlığı olan “Sudaki Yaşam”a ilişkin tüm alt başlıklarda çalışmalar yaptığı için, 2021 tarihinde TULIP Çevre Ödülü almaya hak kazanmıştır.  Halen Marmara Belediyeler Birliği, TUBITAK ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından oluşturulan “Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu” üyesidir. Aynı zamanda, TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu aktif üyesi olarak çalışmaktadır. 

Kurum

İstanbul University-Cerrahpasa, Environmental Engineering

Yayınlar

Türkiye’de Bakteriyolojik Su Kalitesi Konusunda Yapılan Bilimsel Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (1999-2019)
Yazarlar: Serdar Akduman, Muhammed Demirbağ, Nüket Sivri
DOI: 10.35229/jaes.779012
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 767

0

767

0

788

0

1658

Expert Ideas for Sustainable Development Goals in the Mid-Latitude Region (MLR)
DOI: 10.35229/jaes.280883
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 656

0

656

Makalelerin Yayımlandığı Dergiler

Yayınlar

2

0

456

Türkiye’de Bakteriyolojik Su Kalitesi Konusunda Yapılan Bilimsel Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (1999-2019)
Yazarlar: Serdar Akduman, Muhammed Demirbağ, Nüket Sivri
DOI: 10.35229/jaes.779012
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 767

2

0

767

2

0

788

2

0

1658

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.