Cilt: 8 Sayı: 30, 1.10.2017

Yıl: 2017

Research Article

Araştırma Makalesi

10. Büyük Veri ve Gazetecilik İlişkisi Bağlamında Veri Gazeteciliği

Araştırma Makalesi

12. Pokemon Go Oyunu Bağımlılığını Destekleyen Bileşenlerin Kalitatif İncelenmesi

Araştırma Makalesi

13. Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İşte Üretkenliklerine Etkisi