Cilt: 11 - Sayı: 2, 1.09.2016

Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

8. Erkek Futbolcularda 8 Haftalık Kor Antrenmanının Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri Üzerine Etkisi

12. Farklı Türlerde Sözel Cesaretlendirme Uygulamalarının Wingate Anaerobik Test Performansına Etkisi