Özel Sayı

Cilt: 31 Sayı: ÖS2, 15.09.2016

Yıl: 2016

Makaleler

Araştırma Makalesi

5. Su Bazlı Si3N4 Süspansiyonlarda Dispersan Miktarının Optimizasyonu

Araştırma Makalesi

8. Melez Aşırı Öğrenme Makinesi ve Türevi ile Hisse Senedi Fiyatı Tahmini

Araştırma Makalesi

22. Te Katkısının FeSe-11 Bileşiklerine Etkisi, Üretimi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

27. Meyve Suyu Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin AraĢtırılması

Araştırma Makalesi

30. Sürüler Probleminin Topluluk Bağlamı Açısından Modellenmesi