Cilt: 34 Sayı: 4, 31.12.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Birinci Mertebe Kayma Deformasyon Teorisine Dayalı FD Düz Eksenli Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi

Araştırma Makalesi

4. Farklı İklim Bölgelerindeki Seralarda Evaporatif Soğutma Olanaklarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

6. Farklı Hammaddeden Örme Çoraplar Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

7. Küçük Menderes Alt Havzası’nın SWAT ile Modellenmesi

Araştırma Makalesi

8. Gürültü Seviyesi Ölçümlerinde Akıllı Telefon Uygulamaları

Araştırma Makalesi

13. Bakır Flotasyonu Prosesinde, Köpük Görüntüleri ile % Bakır Tenörü Arasındaki İlişkinin Görüntü Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

24. Kazı Arını Tasarımında Ampirik Yaklaşımların Kullanımı