Sayı: 14, 31.07.2021

Yıl: 2021

Bilimsel Yayınlar (Hakemli Araştırma ve Derleme Makaleler)

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Ömür AKBAYIR Eskişehir Teknik Üniversitesi 0000-0002-8747-4238
Mühendislik
Mühendislik
Bekir Tuna KAYAALP MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik
Dr. Öğr. Üyesi Altan ONAT Eskişehir Teknik Üniversitesi 0000-0002-0421-5653
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Devreler ve Sistemler Teorisi, Mekatronik, Mekatronik, Taşıt Teknolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Özgür YALÇINKAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Endüstri Mühendisliği, Optimizasyon, Simulasyon, Üretim ve Hizmet Sistemleri, Ulaşım Planlaması, Ulaşım ve Trafik