Konular

• Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
• Yapay Zeka
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Mühendislik


Makaleler


A. ÇALIŞIR, B. SÜRMELİ, M. AKÇAY
Metro İstasyonlarında Piezoelektrik Malzeme Kullanarak Elektrik Enerjisi Üretilmesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
M. AKÇAY, İ. KOCAARSLAN
DC Beslemeli Raylı Sistemlerde Cer Gücü için Doğrultucu Parametrelerinin Araştırılması, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
M. AKÇAY
1500 V DC Beslemeli Raylı Sistemlerde Solar Hücre Sisteminin Modellenmesi ve Fizibilitesi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
M. AKÇAY, İ. KOCAARSLAN
1500 V DC Beslemeli Bir Metro Hattında Minimum Araç İşletme Geriliminin Performans Verilerine Bağlı Olarak Belirlenmesi, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
M. AKÇAY, İ. KOCAARSLAN
Dinamik Model Algoritması ile 1500 V DC Beslemeli Bir Metro Hattında Katener Kısa Devre Durumunun Analizi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
M. AKÇAY, İ. KOCAARSLAN
Matlab/Simulink Yardımıyla Çok-Araçlı Sinyalizasyon Sisteminin Simülasyonu ve Tren Zaman Çizelgesinin Tasarımı, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2019)
M. AKÇAY, İ. KOCAARSLAN
750 V DC Beslemeli Bir Demiryolu Cer Merkezinde Güç Kalitesi Probleminin UVDGM Bazlı DSTATKOM İle Çözülmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
M. AKÇAY, U. ARİFOĞLU
Anlık Güç Kuramı ile Dengesiz Yükler İçin SAGF Uygulaması, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
İ. KOCAARSLAN, M. Akçay, A. Akgündoğdu, H. Tiryaki
YSA Ve DVM Yöntemlerinin Bir Metro Hattında Gerilim Düşümünün Tahmini İçin Karşılaştırılması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)