Cilt: 14 - Sayı: 27

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. SUCUK SÖZÜ ÜZERİNE

Çeviri

13. KLASİK DÖNEM GÜRCÜCE EDEBİYAT ESERLERİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELER

Kitap İncelemesi

16. TÜRKÇEDE BİRLEŞİK EKLER

Kitap İncelemesi

19. TÜRK DİL KURUMU’NDAN YENİ BİR SÖZLÜK