InTraders Dergi Politikası

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

(InTraders)

Dergi Politikası1. InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi (InTraders) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Aşağıda sıralanan yayın ilkeleri doğrultusunda yayım yapar.

2. InTraders, bilimsel çalışmaların yayımlanabileceği bir platform oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.

3. InTraders; uluslararası ticaret, iktisat, işletme, tedarik zinciri yönetim, hukuk uluslararası ilişkiler alanlarında hazırlanmış özgün bilimsel araştırmalar, sunulmuş kongre bildirileri, kitap incelemesi, editöre mektup çalışmalarını yayımlar.

4. InTraders, varsayılan dili İngilizce olup İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlar.

5. InTraders, Yaz (Temmuz ayı) ve Sonbahar (Aralık ayı) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı da yayımlar.

6. InTraders, herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir.

7. InTraders, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak yayım yapar. Makale ile ilgili tüm işlemler DergiPark sistemi üzerinden yürütülür.

8. InTraders, https://dergipark.org.tr/tr/pub/intraders adresinden yayım yapar. Ayrıca kendi kongre sayfalarında arşiv kısmında tüm sayıları açık erişime ücretsiz olarak sunar. https://www.intraders.org/arsiv/dergi-sayilari-arsivi/

9. InTraders'a yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce yurtiçinde ve/veya yurtdışında, Türkçe veya başka bir dilde hiç bir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar/yazarlar beyan ve taahhüt ederler.

10. Yazar(lar) Sahiptir; Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır.

11. InTraders'da yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

12. InTraders çalışmalar için telif ücreti ödemez.

13. InTraders, yazarlardan ve okuyuculardan hiçbir ad altında ücret talep etmez/almaz.

14. InTraders yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

15. InTraders, dergide yer alan yazıların kaynak gösterilerek okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.

16. InTraders yayın etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt etmekte ve dergiye sunulan makalelerin tamamı editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutar.

17. InTraders gönderilen makalenin dergi kapsamına girip girmediği; sisteme doğru/eksiksiz yüklenip yüklenmediği ve makale uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı editörce kontrol edilir.

18. InTraders çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin “olumlu” görüşü aranır. Hakemlerden biri “olumlu”, diğeri ise “olumsuz” görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Editör iki “olumlu” hakem görüşünü Editörler Kurulu'na göndererek hakem değerlendirme sürecini tamamlar.

19. İki “olumlu” hakem görüşüne sahip tüm makalelerin yayımlanabilmesi için nihai kararı Editörler Kurulu verir.

20. Yayına kabul edilen makaleler için yazarın talep etmesi halinde editörce imzalanmış bir “Yayına Kabul Belgesi” gönderilir.

21. Dergi internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açılmaz.

22. InTraders, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nde açıklanmış Açık Erişim İlklerini kabul eder. Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi’ni kabul etmiştir.

23. InTraders, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt eder.

24. InTraders'daki eserler Dergipak sistemi ile arşivlenir.

25. InTraders, Creative Commons (CC) Atıf 4.0 Uluslararası Lisans ile lisanslanmıştır.

Sorular, öneriler ve yorumlarınız için intradersorg@gmail.comadresi kullanılabilir.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.