InTraders Dergi Politikası

Amaç ve Kapsamı

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi (InTraders) araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecek; akademik gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve nitelikli akademik çalışmaların sayılarının artmasını sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

InTraders, uluslararası ticaret alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün, bilimsel araştırmaları yayınlayan hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi tüm araştırmacılara ücretsiz ve açık erişim  mevcuttur.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Değerlendirme Süreci

InTraders'da yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Değerlendirme süreci, ""Ön İnceleme" ve "Bilim Kurulu" süreci olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Tüm sürecin maksimum 5 ayda tamamlanması hedeflenmektedir.  Etik kurulu raporu istenen çalışmalarda etik kurulu raporu araştırmacının kurumundan ve/veya uygulama yapılan kurum tarafından sağlanmış olmalıdır. Etik kurulu raporu örneklemi insanlar ve/veya hayvanlar olan çalışmalar için gereklidir.

Ön İncele aşamasında makale şekilsel, akademik dil ve yazım kuralı incelemesi olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Şekilsel olarak incelemede "benzerlik raporu", anahtar kelime, JEL kodu ve yazar bilgileri kontrol edilmektedir. Ön inceleme sekretarya tarafından yürütülmektedir. Her bir aşamada yazar ile iletişime geçilerek gerekli işlemlerin tamamlanması talep edilmekte ve tamamlanan her bir süreç sonrası bir sonraki aşamaya geçilmektedir. Yazarın dönüş hızına göre toplamda 10 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Kabul edilebilir "benzerlik oranı" maksimum % 10'dur. Bu oranın altında olması durumunda da metin kontrol edilecek gerekli düzeltmeler talep edilebilecektir.

Bilimsel Kontrol editör yardımcısı ve/veya editör tarafından ön süreci tamamlanan makalenin 2 kör hakem ataması ile yürütülmektedir. Hakemlere "benzerlik raporu" ile makalenin dağıtımı sağlanacaktır. 1 hafta içinde hakemin değerlendirme süreci ile ilgili ön bilgi alınarak toplamda 4,5 ay da hakem sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre yazarın revizyonları gerekli zamanda tamamlaması doğrultusunda değişiklik gösterebilecektir.

Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin olumlu görüşü aranmaktadır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir bilim kurulu üyesine gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, dergi Editör Kurulu'nun onayı ile yayıma hazır hale gelmekte ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanmaktadır. 

İntihal Kontrolü

İntihal denetimi iThenticate yazılımı kullanılarak yapılmaktadır. Ön değerlendirme aşamasında iThenticate yazılımı ile kontrol edilmekte ve %10 ölçütünü karşılamayan çalışmalar revizyon için Sekretarya tarafından yazara iade edilmektedir.

Yayın Dönemleri

Yılda iki defa yayınlanmaktadır. Temmuz ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde belirli konular üzerine ve kongrelere yönelik InTraders konu kapsamında olan nitelikli genişletilmiş bildiriler için özel sayı/ek sayılar yayınlanabilir. InTraders'a her zaman makale gönderilebilmektedir.

Ücretsiz Açık Erişim Politikası

Yazarlara ve okurlara ücretsiz erişim sağlanmaktadır.

Gizlilik Politikası

InTraders internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, ünvan ve iletişim adresleri gibi bilgiler sadece InTraders'ın belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya üçüncü kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Telif Hakkı

InTraders'da yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak InTraders'a devredilmiş kabul edilmektedir.

Yayın Etiği

InTraders yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt etmektedir. 

Arşivleme

DergiPark tarafından sağlanan arşivleme sistemi kullanılmaktadır.