e-ISSN: 2602-2117
Başlangıç: 1954
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sayın Yazarlar,

Dergimiz 2021 Haziran sayısından itibaren bir sayıda en fazla 20 makale olacak şekilde yayımlanacaktır. Süreci tamamlanan diğer makaleler bir sonraki sayıya aktarılacaktır.


İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Bölümü’nün yayını olan Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir. 1954 yılında kurulmuştur.
Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, esas olarak edebiyat, sanat ve kültür alanlarına ilişkin konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlar. Derginin amacı edebi ve kültürel çalışmalara ilişkin teorik, kritik makaleler yayınlamaktır. Batı dilleri, edebiyatları ve kültürleri ilgili tartışmaları içeren ya da bu tartışmalara odaklanan multidisipliner yaklaşımlara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Litera yılda iki kere, Mayıs ve Kasım aylarında, bir aylık süre boyunca makale kabulü yapar. Makale gönderim sürecinin bitişini takiben gönderiler toplu şekilde yayın kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur ve dergi yayın ilkelerine uygun bulunan makaleler için değerlendirme süreci başlar.Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Mayıs 2022 Bitiş: 31 Mayıs 2022

2022 - Cilt: 32 Sayı: 1

Creative Commons

88x31.png