ISSN: 0579-4080
e-ISSN: 2717-6940
Başlangıç: 1964
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

33. Sayı İçin Makale Çağrısı-2024: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusty/page/11416


Sanat Tarihi Yıllığı – Journal of Art History, 1964-65 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü’nün yayın organı olarak Oktay Aslanapa, Şerare Yetkin ve Metin Sözen tarafından yayına hazırlanan ilk sayı ile yayın hayatına başlamıştır.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin hakemli, açık erişim ve uluslararası akademik dergisi olarak yılda bir kere yayımlanır. Yayın dili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca’dır. Sanat Tarihi Yıllığı’nda yayımlanmak üzere gönderilen her makale çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle alanında uzman üç hakem tarafından değerlendirilir.


Sanat Tarihi Yıllığı, sanat tarihi disiplininin tüm alanlarında yüksek kalitede bilimsel içeriğe sahip özgün makaleler yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Sanat Tarihi Yıllığı, Bizans sanatı, Türk-İslam sanatları, Batı sanatı ve çağdaş sanat alanları başta olmak üzere sanat tarihi disiplini çerçevesinde üretilmiş özgün makaleler için yayın olanağı sağlamaktadır. Bu kapsamda Sanat Tarihi Yıllığı’na gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış, özgün çalışmalar olmalıdır. 

Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 15 Ocak 2024

2023 - Sayı: 32

Araştırma Makalesi

4. Maktûl Mimarbaşı Mustafa Ağa

Diğer

19. Robert G. Ousterhout (16 Ocak 1950- 23 Nisan 2023)*