Cilt: 7 Sayı: 2, 30.09.2022

Yıl: 2022

Amaç
• Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C), kimya eğitimi ile ilgili Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz çevrimiçi bir dergidir.
• Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C), kimya öğretiminde ortaöğretim düzeyinden üniversite düzeyine kadar, etkin yenilikçi uygulamaların değerlendirildiği ve kimya eğitimi ile doğrudan ilgili konuların derinlemesine analizini içeren çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.
• Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C), hem ortaöğretim hem de üniversite düzeyinde yayınlanan ulusal ve uluslararası kimya ders kitapları, kimya ile ilgili diğer kaynak kitaplar ve kimya öğretimine ve eğitimine yönelik kitap incelemeleri ile laboratuvarda etkili öğretime yönelik yöntem ve deney örneklerine yer vermeyi amaçlamaktadır.
• Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C), kimya eğitimi araştırmacıları ile kimya ve fen bilgisi öğretmenlerinin güncel araştırmaları takip edebileceği ve akademik gelişimlerini sağlayabileceği bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kapsam
Bu amaçlar doğrultusunda Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C);
• Türkiye’de ve diğer ülkelerde ortaöğretimin her kademesinden lisans ve lisansüstü düzeye kimya öğretimi ve öğrenimine yönelik mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini irdeleyen,
• Kimya eğitiminin öğrenci, kimya ve fen bilgisi öğretmenleri, akademisyen, öğretim programı yapıcıları ve ders kitabı yayıncıları gibi tüm paydaşlarına yönelik konuları inceleyen,
• Laboratuar uygulamaları ve eylem çalışmaları gibi her türlü teorik bilgiyi uygulama ile birleştiren,
• Kimya eğitimi alanında yazılmış güncel kitapları inceleyen çalışmalar yer almaktadır.

Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C)
Genel Yayın İlkeleri
• Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C) dergisinin yazım kurallarına uygun yazılmamış eserler değerlendirmeye alınmaz. Yazım kuralları için APA 7th stili kullanılmalıdır.
• Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmeye sunulmamış olması gerekmektedir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilen ya da belirlenen makaleler yayımlanmaz. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan makalelerin telif hakları açısından doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.
• Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Dergiye gönderilen tüm çalışmaların yazarına (sorumlu yazar), gönderilerin ulaştığına dair bilgi verilir.
• Bütün yazarların https://orcid.org/register adresine giderek 16 alfanümerik karaktere sahip kodlarını alıp makale gönderim aşamasında sisteme eklemeleri gerekmektedir.
• Dergiye gelen yazılar öncelikle dergi editörlüğü tarafından incelenir. Dergi editörlüğü bu aşamada çalışmaları gerek teknik bakımdan gerekse kapsam ve içerik bakımından yazarlara iade edebilir. Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C), intihal vakalarını önlemek için iThenticate yazılımı kullanmaktadır. İntihal skorunun %25 altında olması halinde çalışma yayın için incelemeye alınır. %25 ve daha üstü skorlarda çalışma yazara iade edilir.
• Her ne sebeple olursa olsun çalışmasını yayımlamaktan vazgeçen bir yazar/yazarlar, henüz hakem kararları bildirilmeden önce koşulsuz olarak geri çekilebilir. Hakemlerin raporları yazar/yazarlara ulaştıktan sonra geri çekme işlemi yapılamaz.
• Ön incelemeden geçen yazılar gönderilen çalışma kousunda uzman en az iki hakeme gönderilir. Hakem denetimi için 20 gün süre verilir. Her iki hakem raporunun da olumlu olması ve dergi editörlüğünün uygun bulması durumunda yazılar yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda, dergi editörlüğü yazıyı reddebilir ya da üçüncü hakeme gönderebilir. Düzeltme kararı verildiğinde, hakem yazara yönelik maddeler halinde sıralanmış bir liste gönderir. Yazar/yazarların her maddeye bir karşılık verecek şekilde karşı liste oluşturup dergiye sunması gerekir.
• Makale değerlendirme sürecinde hakemler, sunulan makalenin literatürde benzerlerini araştırır, dil açısından kontrolünü yapar (düzeltme işlemleri kopya editörü tarafından yapılacaktır, dolayısıyla hakemin düzeltme ile uğraşmasına gerek yoktur, sadece dil kullanımının düzeyini belirtmesi yeterli olacaktır). Düzeltilmesini istediği hususları maddeler halinde sıralar ve yazara gönderir.
• Dergi editörlüğü ya da hakemler tarafından istenen tüm değişiklikler 20 gün içinde yazarlar tarafından yapılarak sisteme yüklenir. Düzeltilmiş olan yazı, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar incelenip kabul, red veya tekrar düzeltme verilebilir.
• Son şekli verilen makaleler üzerinde yazarlarca bir değişiklik yapılamaz.
• Yazılarda ifade edilen düşüncelerden ve kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur.
• Yayınlanmak üzere kabul edilen eserlerin telif hakları Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C)’e aittir. Çalışma CC-BY lisansı ile lisanslanmıştır. Buna göre kişiler ilk kaynağa atıf yapmak şartı ile ve herhangi bir değişiklik yapmışlarsa onu da belirterek çalışmayı paylaşma ve adaptasyon yapmakta serbesttirler.
• Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
• Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmaz. Araştırma kütüphanelerine, dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir.
• Yazarlar Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C)’ de yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.
• Bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
• Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C)’ de eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

a. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
b. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).
c. Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılalabilir. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word .doc, .docx veya Libreoffice Writer .odt dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için şu yaklaşım önerilmektedir. MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanınız. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir.
d. Kopya düzenleme sistemleri: MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir.

Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C)
Yazar Rehberi

Aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve dergi şablonuna uygun olarak hazırlanan eserler hakem değerlendirme sürecine alınabilir. Lütfen makalenizin yazım diline göre buradan Türkçe makale şablonu veya İngilizce makale şablonunu indirip çalışmanızı bu şablona göre hazırlayıp gönderiniz.
• Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education (JOTCS-C)’nin Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
• Bir çalışmanın uzunluğu, ekler dâhil nicel çalışmalarda 7000, nitel çalışmalarda 9000, karma desenli çalışmalarda 11.000 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
• Gönderilen makalede yer alan tablo, şekil, resim, grafiklerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve APA-7 stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca istenildiği takdirde tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.
• Makale giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. (Dergi şablonuna bakınız)
• Yöntem kısmında desen/model, çalışma türüne bağlı olarak evren ve örneklem, çalışma grubu ya da katılımcılar, veri toplama araçları, verilerin analizi vb. alt başlıklar bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalarda problem ortaya koyulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli, uygulamacılar ve araştırmacılar için önerilere yer verilmelidir. Çalışmanın etik kurallara uygunluğu ve izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) bu bölümde yer verilmelidir.
• Makale sisteme yüklenirken yazar kimlik bilgileri veya kimliği ortaya çıkaracak dipnotların makale ana metninden çıkartılarak sisteme yüklenmesi gerekir.
• Makale sisteme yüklenirken JOTCS-C Telif Hakkı Devir Formu’nun doldurulup sisteme yüklenmesi gerekir.

Derginin Etik İlkeleri ve Etik Kuralları
Dergimiz uluslararası standartlara ve COPE (Yayın Etiği Komitesi) 'ne bağlı kalarak, makalelere atıfta bulunarak yayınlamaktadır.


ETİK KURALLAR
Editörler için Kurallar

Bir editör (editörler, yardımcı editörler, vb.) Yayın için sunulan tüm el yazmaları, yazarların ırk, din, milliyet, cinsiyet, kıdem veya kurumsal bağlılığı dikkate alınmaksızın kendi özel özelliklerine göre değerlendirilmelidir. . Bir editör, yayınlanmak üzere gönderilen bir makaleyi tüm makul hızlarda incelemeli ve ele almalıdır. Bir editör, yayınlanmak üzere bir makalenin kabulü veya reddinden tamamen sorumludur. Bir editör, uzmanlığı ve adil yargısı için seçilen uzmanlardan bir el yazması konusunda yardım isteyebilir. Bir editör, değerlendirme süreci tamamlanıncaya kadar yazar ve atanmış hakemler dışında kimseye söz konusu makale hakkında hiçbir bilgi vermemelidir. Bir editör yazarların entelektüel bağımsızlığına saygı duymalıdır.


Yazarlar
Dergimiz bir kişiyi işin en azından bir kısmından sorumlu olan bir yazar olarak görür. Yazarlar çalışmadaki sorunu derinlemesine açıklayabilmelidir. Dergimiz için sundukları içerikten tüm yazarlar sorumludur. İlgili yazar, tüm yazarların mutabakatından ve makalelerinin ilk sunumundan bu yana sunum süreci hakkında bilgilendirilmesinden sorumludur. Kabul edilmesi durumunda tüm yazarlar adına yayınlama lisansını sağlamaktan sorumludur. Dergimiz, makalenin sunulmasının tüm yazarların toplam anlaşmasını gerektirdiğini varsaymaktadır. 8'den fazla yazarı olan el yazmaları için, tüm yazarlar el yazmasına katkılarının ne olduğunu belirten bir bildiri sunmalıdır. JOTCS-C'nin daha önce tamamen veya kısmen başka dergilerde yayınlanmış herhangi bir şeyi yayınlamayı düşünmesi kabul edilemez. Dergimize gönderilen hiçbir şey başka hiçbir yerde incelenmemelidir. JOTCS-C ve diğer herhangi bir dergiye eşzamanlı başvuru, büyük bir davranış hatası olarak kabul edilir ve tüm yazarlar kesinlikle yasaklanacak ve JOTCS-C'deki önceki tüm yayınları kamuya açıklanacaktır. İntihal ve aşırma olayları da aynı şekilde ele alınacaktır. Yakın ilişkili konular ve / veya değişkenlerle ilgilenen birden fazla el yazması, tek bir makalede yer alabildikleri sürece önerilmez.


Hakemler
JOTCS-C, uzmanlarını uzmanlıklarına, müfredatlarına ve gönüllü olarak inceleme isteklerine dayanarak makaleleri gözden geçirmeye davet eder. Bir makaleyi incelemeyi kabul ederek, hakem bunu zamanında yapmayı taahhüt eder. Gecikmeler inceleme süreci için son derece olumsuzdur ve olması gerekenden daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bir gözden geçiren istendiğinde, makaleyi incelemeye istekli olup olmadığını bildirerek davet e-postasını nazikçe cevaplaması istenir. Bu bir nezaket jestidir ve gecikmeleri de önler. Bir makaleyi incelemeyi kabul ederek, gözden geçiren herhangi bir çıkar çatışması olmadığını ve Bilimin zenginliği ve ilerlemesi için revizyonunu yaptığını beyan eder. İsteklerimize cevap verip vermediklerini, kabul edip etmediklerini ve son teslim tarihlerine saygı duyanlar olumlu bir şekilde puanlanır ve JOTCS-C'ye gönderebilecekleri nihai başvurular öncelikli olarak ele alınır.


Derginin Yayın Politikası
Dergimiz, sayfa ücretleri, makale işleme maliyetleri veya diğerleri gibi herhangi bir ödeme gerektirmez. Dergi makaleleri değerlendirmek için çift-kör hakemlik politikası kullanır. Yazar materyallerini gönderir, bir sekreter bu konuda bir ilk değerlendirme yapar ve makalenin daha fazla işlem için uygun olup olmadığına veya bir ret yapılmasına karar verir. Aynı şey iThenticate tarafından benzerlik puanı% 31'den yüksek olan herhangi bir makale için geçerlidir. Önemli incelemeden sonra materyali tekrar göndermeye karar verirlerse yazar memnuniyetle karşılanır. Makale hakem değerlendirmesi için kabul edildiğinde, baş editör alanında uzman en az iki hakem çağırır ve değerlendirmelerini bekler. Baş editör, hakemlerden değerlendirmeleri toplar, hakemlerin önerileri hakkında kısa bir liste yapar ve makaleye ilişkin kararla birlikte (kabul, küçük revizyon, büyük revizyon, ret) yazara gönderir. Yazar raporu alır ve çalışmaya başlar, yanıtlar verir ve gözden geçirilmiş makaleyi ve işlenmiş raporu gönderir. Bazı durumlarda, bölüm editörü yeterli hale getirir ve gözden geçirilmiş materyali gözden geçirenlere göndermeye gerek yoktur. Aksi takdirde, hakemler yapılan revizyon hakkında yorum yapar ve nihai kararlarını verir. Gözden geçirilmiş bir makalenin ek revizyon oturumlarına ihtiyaç duyduğu ve sürecin yeniden başladığı nadir durumlar vardır. Düzeltmelerden sonra, makale büyük olasılıkla kabul edilir ve Türkçe ve İngilizce kullanımını inceleyen ve makalede düzeltmeler yapan dil kontrolcüsüne iletilir. Kopyalanan makaleyi, makalenin son görünümünü ve son PDF dosyasını oluşturan mizanpajcıya iletirler. Son PDF dosyası yazım denetimi için ilgili yazara geri gönderilir ve gerektiğinde bir düzeltme listesi alınır. PDF dosyası düzeltilir ve yayınlanmaya hazır olarak işaretlenir, PDF dosyasının kısa adı ayarlanır, referans listesi kontrol edilir, yazarların listesi kontrol edilir ve ORCID ID'leri girilir. Son adım olarak başlık, özet, yayın tarihi ve sayfa aralığı kontrol edilir ve DOI adı istenir. Her şey yolunda ise, günlük sistemi başvuru sahibinin bir DOI adına sahip olmasına izin verir, daha sonra makale bir dergi sayısına kaydedilir, sipariş ayarlanır ve işlem onaylanır. Makale yayınlanmış ve dergi web sitesinde görülebilir. Hâlâ düzeltilecek bir şey varsa, işlem yeniden başlar ve düzeltilen makale PDF'nin eskisi ile değiştirilir.
Bir makalenin değerlendirilmesi için gereken süre makaleden makaleye değişir; ancak sonuç almak ortalama dört ay sürer. Bir incelemenin çok hızlı yanıt verdiği veya yazarın raporu aldıktan birkaç gün sonra hazırladığı istisnalar da mevcuttur. Bu durumlarda, değerlendirme yalnızca bir veya iki ay sürer. Öte yandan, hakemlerden ve yazarlardan gelen gecikmeler vardır, bunun bir nedeni e-postanın önemsiz posta filtreleri tarafından yakalanmasıdır ve kişiler gelişmenin farkında olamazlar, bu nedenle büyük bir gecikme yaşanır. Benzer bir neden, gözden geçirenin veya yazarın e-posta adresinin engellenmesi veya kotanın üzerinde olması, dolayısıyla iletinin hiçbir zaman alınmamasıdır.
Yazar makalelerini sadece ön kontrol aşamasında geri çekmekte serbesttir.
Bilginize saygı ile sunulur.
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU
JOTCS-C baş editörü

Dergimiz makale gönderim veya süreç işlemlerinde hiçbir ücret talep etmemektedir. Dergimiz tamamıyla ücretsiz ve açık erişim prensiplerine göre hizmet vermektedir.