Cilt: 9 Sayı: 18, 29.12.2018

Yıl: 2018

Makaleler

Araştırma Makalesi

9. ANALYSIS OF PROFITABILITY IN DEPOSIT MONEY BANKS: TURKEY EXAMPLE

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.