Sayı: 9

Yıl: 2020

FİLOLOJİ

GÜZEL SANATLAR

İLAHİYAT

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER

Yayın Değerlendirme

TEFRİKA


DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren MECMUA Sosyal Bilimler Alanında Yayımlanan

Uluslararası Hakemli Bir Dergidir