ISSN: 2630-6123
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Hakan SARI
Kapak Resmi
       

1. Dergimize gönderilecek makalelerin etik kurul onayından geçmesi gerekmektedir. 

2. İntihal programları aracılığıyla yapılan değerlendirmede intihal oranının en fazla %18 olması gerekmektedir. İntihal oranını gösteren belge sisteme yüklenmelidir.

3. Makale yükleme esnasında telif hakkı devir formunu sisteme yükleyiniz. Telif hakkı devir formu için tıklayınız

4. Sisteme eklenecek makalelerin sayfa düzeninin şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Makale şablonu için tıklayınız

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)
Üst Kenar Boşluk:2,5 cm
Alt Kenar Boşluk:2,5 cm
Sol Kenar Boşluk:2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk:2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde 11 ve dipnotlarda 10 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk
Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm
Satır Aralığı: Metinde 1,25, dipnotlarda Tek


2022 - Cilt: 4 Sayı: 1