Cilt: 4 Sayı: 2, 30.10.2020

Yıl: 2020

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE