Cilt: 4 Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergi, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında güncel, nitelikli, özgün bilimsel araştırmalara yer vermektedir. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi'nin temel amacı tüm eğitim kademelerine yönelik eğitsel ihtiyaçları tespit etmek, güncel sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek, eğitim paydaşlarının ilgili alandaki gelişimlerine desteklemektir. 

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanında güncel, nitelikli, özgün bilimsel araştırmalara yer vermektedir. Bu bağlamda Eğitim Bilimleri Temel Alanına yönelik deneysel, tarama ve derleme çalışmaları içeren makaleler dergi kapsamında yayına kabul edilmektedir. 

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, yazım kurallarını içeren şablona buradan ulaşabilirsiniz.

Etik İlkeler

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanında güncel, nitelikli, özgün bilimsel araştırmalara etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yer veren hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında nitelikli araştırmalara yer verilmesi amaçlanan Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacak çalışmalarda COPE (Committe on Publication Ethics) tarafından oluşturulan Uluslararası Standartlar ölçüt olarak kullanılmaktadır. Çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirme yapılan Dergimizde, ücretsiz erişimle elektronik ortamda yayınlanmaktadır.


Editörler için Etik Sorumluluklar

“Comittee on Publication Ethics” tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ismindeki kılavuzda yer alan ilkelere göre editörlerin uyması gereken etik sorumlulukları şunlardır;
-Dergide basılan tüm makalelerden sorumludur,
-Derginin niteliğinin artması için çaba sarf eder,
-Yazarların ifade özgürlüklerini destekler,
-Dergiye gelen çalışmaları hakemlerin bilgi ve uzmanlıkları doğrultusunda inceletir,
-Hakemlerin çalışmaya ilişkin çıkar çatışmaları olup olmadığını öğrenir,
-Hakemlerden yapmaları beklenenleri hakemlere iletir,
-Hakemlere yazarları, yazarlara hakemleri ifşa etmez,
-Hakemleri performanslarına göre değerlendirir,
-Yazarlardan yapmaları beklenenleri yazarlara iletir.


Hakemler için Etik Sorumluluklar

-Uzmanlık alanına göre çalışmalarda hakemlik yapar,
-Kendisine yönlendirilen çalışmalarda çıkar çatışması varsa bunu editöre bildirir,
-Kendisine gönderilen çalışmaları kendisine verilen süre içerisinde yansız olarak değerlendirir,
-Çalışmaları değerlendirirken kibar ve saygılı bir dil kullanır.


Yazarlar için Etik Sorumluluklar

-Çalışmada yer alan kaynaklar kaynak gösterme kurallarına uygun olarak verilmelidir,
-Çalışmaya katkıda bulunmayan kişilere yazar olarak yer verilmemelidir,
-Dergiye gönderilen çalışma başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır,
-Çıkar çatışmaları açıklanmalıdır.


Yayın Politikası

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi (IJKER), uluslararası hakemli bir dergi olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Yaz ve Kış sayısı şeklinde yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında güncel, nitelikli, özgün bilimsel araştırmalara yer vermektedir. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi'nin temel amacı tüm eğitim kademelerine yönelik eğitsel ihtiyaçları tespit etmek, güncel sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek, eğitim paydaşlarının ilgili alandaki gelişimlerine desteklemektir.
Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanında güncel, nitelikli, özgün bilimsel araştırmalara yer vermektedir. Bu bağlamda Eğitim Bilimleri Temel Alanına yönelik deneysel, tarama ve derleme çalışmaları içeren makaleler dergi kapsamında yayına kabul edilmektedir.

21678Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi'nin makale süreçlerinin tamamı ücretsizdir.