Son Sayı

Cilt: 12 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Makaleler

Çeviri

Sayı Editör Kurulu

Finans
Muhasebe, Uluslararası Muhasebe
İletişim Çalışmaları, Siyaset Bilimi
Kentleşme Politikaları, Kentsel / Yerel Siyaset, Yerel Yönetimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Arş. Gör. Salih TUNA YALOVA ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI 0000-0003-3606-4367
Kelam, Tefsir, Felsefe

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi işletme, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet, ilahiyat hukuk, sanat-tasarım, spor ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazılar, aşağıda verilen ölçütlerden en az birine uygun olmalıdır:

a)     Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak özgün çalışma koşullarını taşımalıdır.

b)    Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

c)     Kavramsal, yöntemsel ve/veya teorik yaklaşımların özgün bir biçimde değerlendirildiği çalışmalar olmalıdır.

d)    Dergide bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine de yer verilebilir.

e)     Yazım dili İngilizce özetli olmak kaydıyla Türkçedir. Bunun yanı sıra Türkçe özetli olmak kaydıyla diğer dillerde de (İngilizce ve Arapça) sunulabilir.

 Hakem incelemesi için dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

 Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler, hukuk, edebiyat ve felsefe alanlarında özgün çalışmaları yayımlar, bu alanlardaki 

        disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik eder.


Örnek şablona erişmek için tıklayınız.

Örnek başlık sayfasına erişmek için tıklayınız


Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları

1. Çalışmalarınızın sayfa kenar boşlukları; 2cm üst, 2,5 cm alt, sağ ve sol olmalıdır.

2. Makalelerinizi göndermeden önce mutlaka örnek şablona uygun olduğuna dikkat etmeli, dergimizin etik ilke ve yayın politikası dikkate alınmalıdır.

3. Çalışmalarınız şablon şekil şartlarının haricinde dil bilgisi kurallarına da uymalıdır.

4. Çalışmalarınızın öz, başlık ve metin bölümü mutlaka taslağa göre oluşturulmalıdır.

5. Çalışmalarınızın öz kısmı 200 kelimeyi geçmemelidir.

6. Öz kısmının İngilizce tercümesi (Abstract) metni zorunludur.

7. Çalışmaların metin kısmında satır ve paragraf aralığının 1 olmasına özen gösterilmelidir.

8. Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Örnek Gösterimler;

Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2009: 45)]

Şentürk, R. (2009). Açık medeniyet ve sosyal içerme. Muhafazakar Düşünce, 6(21-22), 41-49.


Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tonta ve Ünal, 2005: 88)]

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56(1), 84-94.


Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach, 1993: 1120); Takip eden atıf: (Kernis ve diğerleri, 1993: 1130)]

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.


Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Lakic ve diğerleri, 2012: 3)]

Lakic, B., Arık, M., Aune, S., Barth, K. L., Belov, A. S., Borghi, S. … Zioutas, K. (2012). Status and perspectives of the CAST experiment. Journal of Physics: Conference Series, 375(2), 1-4. https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/375/1/022001


Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan
[Metin içinde atıf: (Koç, 2002: 260)]

Koç, E. (2002). The impact of gender in marketing communications: The role of cognitive and affective cues. Journal of Marketing Communications, 8(4), 257-275. https://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993


Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olmayan (internetten serbest erişim)
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu, Küçükkaplan, 2015: 208) ; Takip eden atıf: (Aygören ve diğerleri, 2015: 208)]

Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B. ve Küçükkaplan, İ. (2015). Türk bankacılık sektöründe hisse senedi performansı ve etkinlik arasındaki ilişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. Erişim adresi https://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/article/view/914


Elektronik dergi makalesi: Ön baskı
[Metin içinde atıf: (Koç ve Altınay, 2007)]

Koç, E. ve Altınay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management. Elektronik ön baskı. https://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.003


Elektronik dergi makalesi: Kurumsal arşiv
[Metin içinde atıf: (Müslümov, in press)]

Müslümov, A. (baskıda). Merger announcements and market efficiency: Do markets predict synergetic gains from mergers properly?. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1290


Yayımlanmak üzere dergiye sunulmuş makale
[Metin içinde atıf: Kurt ve Zehir, 2016)]

Kurt, A. ve Zehir, C. (2016). The relationship between cost leadership strategy, total quality management applications and financial performance. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Makale yayımlanmak üzere sunulmuştur.


-Kitap ve e-Kitaplar-

Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2014: 175)]

Şentürk, R. (2014). Açık medeniyet: Çok medeniyetli toplum ve dünyaya doğru. İstanbul: İz Yayıncılık.


Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Page ve Stritzke, 2015: 88)]

Page, A. C. ve Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.


Kitap: 3 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Ranzijn, McConnochie ve Nolan, 2009: 66); Takip eden atıf: (Ranzijn ve diğerleri, 2009: 66)]

Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.


Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Wolfe ve diğerleri, 2015: 120)]

Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J. ve Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.


Kitap: Farklı baskılar
[Metin içinde atıf: (Passer ve Smith, 2015: 77)]

Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2015). Psychology: The science of mind and behaviour (2nd ed.). North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education.


Kitap: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]

The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.


Kitap: Tek Editörlü
[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]

Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.


Kitap: 2 veya daha fazla editörlü
[Metin içinde atıf: (Day ve Antonakis, 2012: 63)]

Day, D. V. ve Antonakis, J. (Ed.). (2012). The nature of leadership (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.


Kitap: Yazarı kurum olan
[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]

Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.


Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (ör. makale)
[Metin içinde atıf: (Groundwater-Smith, 2007: 135)]

Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence içinde (151-170. ss.). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.


Kitap: Çeviri
[Metin içinde atıf: (Rowley, 1996: 150)]

Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)


e-Kitap: Tüm kitap
[Metin içinde atıf: (Chisum, 2006: 77)]

Chisum, W. J. (2006). Crime reconstruction [Adobe Digital Editions]. Erişim adresi Ebook Library.


e-Kitap: Bir veri tabanından bölüm
[Metin içinde atıf: (Mitchell, 1913: 88)]

Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. W. A. White ve S. E. Jelliffe (Ed.), The modern treatment of nervous and mental diseases içinde (Cilt 1, 287-330. ss.). Erişim adresi PsycBOOKS.


Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma
[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]

Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964a). Calculating devices. London: John Murray.
Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964b). Graphs. London: Murray.


-Kitap Bölümü-

Basılmış kitap bölümü
[Metin içinde atıf: Onan ve Sennaroğlu, 2009: 69)]

Onan, K., Sennaroğlu, B. (2009). Comparative study of production control systems through simulation. N. Mastorakis, J. Sakellaris (Ed.), Advances in Numerical Methods içinde (67-78. ss.). New York ; London: Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76483-2_6
Sözlük / Ansiklopedi Maddeleri

Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary ve Pardee, 2007: 200)]

Keyormarsi, K., O’Leary, N. ve Pardee, A. B. (2007). Cell division. McGraw-Hill encyclopedia of science & technology içinde (9. bs., Cilt 3, 618-621. ss.). New York: McGraw-Hill.


e-Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary & Pardee, 2014: 200)]

Pegrum, M. (2009). Keyormarsi, K., & Pardee, A. B. (2014). Cell division.McGraw-Hill encyclopedia of science & technologyiçinde. Erişim adresi AccessScience.


-Web Kaynakları-

Web Sayfası
[Metin içinde atıf: ((İbn Haldun Üniversitesi, 2017)]

İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. (2017). Yazar rehberi. Erişim adresi https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/about/submissions


Web sayfası: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (“All 33 Chile Miners,” 2010)]

All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, 13 Ekim). Erişim adresi https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations


Web sayfası: Tarihi olmayan
[Metin içinde atıf: (Şentürk, t.y.)]

Şentük, R. (t.y.). Rektörün Mesajı. Erişim adresi https://www.ihu.edu.tr/hakkimizda/rektorun-mesaji/


Web sayfası: Yazar ve tarihi olmayan: Alıntıyla
[Metin içinde atıf: (“Heuristic,” t.y., par. 1) Numaralı değilse paragrafları sayın]

Heuristic. (t.y.). Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.) içinde. Erişim adresi https://www.m-w.com/dictionary/heuristic


Basın bülteni
[Metin içinde atıf: (TÜİK, 2016)]

TÜİK (2016, Kasım). İşgücü İstatistikleri [Basın bülteni]. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24624


Tartışma forumu
[Metin içinde atıf: (Malissa, 2008)]

Malissa, A. (2008, October 2). Re: Egypt planning DNA test on 3,500 year old mummy [Elektronik forum yorumu]. Erişim adresi https://www.topix.com/science/anthropology/ 2008/05/egypt-planning-dna-test-for-3-500-year-old-mummy

Blog
[Metin içinde atıf: (Çelik, 2011)]

Çelik, S. (2011, 21 Aralık). Dergilerin indekslenmesi ve etki faktörü (impact factor). [Web günlük postası] Erişim adresi https://www.sonmezcelik.net/2011/12/dergilerin-indekslenmesi-ve-etki.html


Elektronik mesaj listesi
[Metin içinde atıf: (Anderson, 2005)]

Anderson, O. (2005, June 2). Re: Psychology of terrorism [Electronic mailing list message]. Erişim adresi https://archives.econ.utah.edu/archives/theory-frankfurt-school/2005w22/msg00000.htm


Wiki
[Metin içinde atıf: (Sports psychology, t.y.)]

Sports psychology. (t.y.). The psychology wiki içinde. 2 Aralık 2008 tarihinde https://psychology.wikia.com/wiki/ Sports_psychology adresinden erişildi.


-Ders Notu-

Ders notu
[Metin içinde atıf: Saito, (2012)]

Saito, T. (2012). Technology and me: A personal timeline of educational technology
[Powerpoint slides]. Erişim adresi https://www.slideshare.net/Bclari25/educational-technology-ppt


-Tezler-

Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çetinkaya, 201: 1885)]

Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non – life methods. (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul


Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye’de durum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, İstanbul.


Yayımlanmış tez
[Metin içinde atıf: (May, 2007: 67)]

May, B. (2007). A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus Publishing.


Elektronik tez: Elektronik veri tabanında arşivlenmiş


[Metin içinde atıf: (Rich, 1989: 55)]

Rich, P. D. (1989). The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools (Doktora tezi). Erişim adresi ProQuest Dissertations and Theses – UK & Ireland. (AAT 8918197)


Elektronik tez: Kurumsal arşivde arşivlenmiş


[Metin içinde atıf: (Bilir, 2014: 43)]

Bilir, C. (2014). Supply chain network optimization model incorporating competitive facility location problems. (Doktora tezi, Dogus Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1039


-Konferans Bildirileri-

Basılmış konferans kitabında bildiri


[Metin içinde atıf: (Game, 2001: 350)]

Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (3-12. ss.). Sydney: Springer.


Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan


[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]

Doğdaş, T. ve Akyokuş, S. (2013). Document clustering using GIS visualizing and EM clustering method. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) içinde (1-4. ss.). Piscataway, NJ: IEEE. https://dx.doi.org/10.1109/INISTA.2013.6577647


Elektronik konferans kitabında bildiri: Elekteonik veri tabanı


[Metin içinde atıf: (Balakrishnan, 2006)]

Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren’t we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. https://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148


Yayımlanmamış konferans bildirisi


[Metin içinde atıf: (Santhanam, Martin, Goody ve Hicks, 2001: 259)]

Santhanam, E., Martin, K., Goody, A. ve Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.


-Raporlar-

Resmi raporlar


[Metin içinde atıf: (Akbaytürk ve diğerleri, 2014: 40)]

Akbaytürk Çanak, T., Çelik, S., Çetinkaya, İ., Çukadar, S., Güneş, G., Gürdal, G. … Kaygusuz, A. (2014). 2023’e doğru Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. Erişim adresi https://yok.gov.tr/web/ukr


[Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2012: 67); Takip eden atıf: (TÜİK, 2012: 67)]
Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). Faaliyet raporu: 2011 mali yılı. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/FR-2011.pdf


Resmi olmayan rapor
[Metin içinde atıf: (Kendall, 2011: 99)]

Kendall, C. (2011). Report on psychological distress and depression in the legal profession: Prepared for the Council of the Law Society of Western Australia. Erişim adresi https://www.mhlcwa.org.au/wp-content/uploads/2013/08/Psychological-distress-depression-in-the-legal-profession-16-May-2011.pdf


-Standartt ve Patentler-

Basılı standart


[Metin içinde atıf: (Standards Australia/New Zealand Standard, 1994)]

Standards Australia. (1994). Information Processing – Text and office systems – Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications (AS/NZS 3951.10:1994). Homebush, NSW: Standards Australia.


Elektronik standart: Elektronik veri tabanı


[Metin içinde atıf: (Standards Australia, 2008)]

Standards Australia. (2008). Personal flotation devices – General requirements (AS 4758.1-2008). Erişim adresi Standards Online.


Patent


[Metin içinde atıf: (U.S. Patent No. 5,641,424.7, 1996)]

Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. Patent No. 5,641,424.7.


Elektronik patent: Elektronik veri tabanı


[Metin içinde atıf: (Australian Patent No. AU 2008100919, 2008)]

Clark, J. M. & McCallum, J. M. (2008). Method for and composition of excipient suitable for use in herbal formulations and formulations derived therefrom. Australian Patent AU 2008100919. Erişim adresi SciFinder.


Resmi Gazete

[Metin içinde atıf: Yedinci Beş Yıllık …, 1999)]

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1995). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).

Yayın Etiği

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, yayınlardaki makalelerin yayınlanmasında ve kalitesinde ahlakın sağlanmasında akademik topluma ve dünyaya bağlıdır. İntihal kesinlikle yasaktır ve intihal tespit edilen yayınlar Yalova Sosyal Bilimler Dergisi'den kaldırılacak veya yayınlanmayacaktır. Bu nedenle, alınan tüm belgeler, inceleme sürecinden önce intihal için "İntihal Tespit Yazılımı Yazılım Programları" (Ithenticate, Turnitin) ile kontrol edilir. Yayın sözleşmesi imzalanırken yazar (lar) makalenin ve ilgili materyallerin orijinal olduğunu ve herhangi birinin telif hakkını ihlal etmediğini garanti etmelidir.Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:Yazar Etik Sorumlulukları

1.Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

2.Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

3.Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

4.Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

5.Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

6.Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

7.Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Yalova Sosyal Bilimler Dergisi gönderilemez.Hakem Etik Sorumlulukları


1.Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.

2.Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

3.Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

4.Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

5.Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

6.Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

7.Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidirEditör Etik Sorumlulukları


1. Tüm yayınlar, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak entelektüel içeriğine dayanılarak adalette değerlendirilir

2. Makalelerle ilgili bu bilgiler gizli tutulur.

3. Makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklanması gerekir.

4. Editör Kurulu, emakalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.Telif Hakkı


Bir makalenin dergiye sunulması için, o makalenin daha önce bir başka dergide yayınlanmamış ve başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmemiş olması gerekmektedir. Bu dergide yayınlanan makale ve yazıların telif hakkı ticari amaçlar haricinde ve atıf yapılması koşuluyla yazarlara aittir.TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda editör ve yazarlardan fazla sayıda soru gelmektedir. Sorulara cevap vermek, konuya açıklık getirmek amacıyla tekrar açıklama gereği duyulmuştur.

Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti.

Ancak geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere Etik Kurul İzinlerine ilişkin detay bilgiye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma daha sonra TR Dizin web sayfasından paylaşılacak ve sizlere duyurusu yapılacaktır.

Sıklıkla gelen sorulardan yola çıkarak yardımcı olacağını düşündüğümüz bilgileri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

SORU: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

Ø Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

Ø İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

Ø İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

Ø Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

Ø Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

Ø Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

Ø Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

Ø Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

AYRICA:

Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide herbiri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.

Dergilerde yayın etiğine uygunluk konusu sadece yazarların sorumluluğuna bırakılmamalı, dergi yayın etiği konusunda izleneceği yolu açık olarak tanımlanmış olmalıdır.

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.


Yayın Politikası

Yayın politikamız gereği;

- Bir yazarın aynı sayıda birden fazla makalesinin yayınlanması kabul edilmemektedir. 

- Üç defa ön değerlendirmeden düzeltme verilen makale, tekrar değerlendirmeye alınmamaktadır.


Yalova Sosyal Bilimler Dergisi gönderilen makalelerden herhangi bir gönderi veya yayın ücreti talep etmemektedir.


logo.png    2016-11-01-icerik.jpg       idealonline%20logo%20(2).png    logo.png   logo.png