Cilt: 27 - Sayı: 3

1.349     |     1.771

İçindekiler

Sayı Editör Kurulu

Ahmet Kemal ÇELEBİ
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Coşkun ÇILBANT
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Makro İktisat
Kurum: CELAL BAYAR UNIVERSITY
Serkan CURA
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Maliye, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Ekonomisi, Mali İktisat, Maliye Kuramı
ORCID: 0000-0001-7142-0502
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü