Cilt: 27 - Sayı: 3, 25.12.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ORCID: 0000-0002-7406-423X 0000-0002-7406-423X
Makro İktisat
Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 0000-0001-7142-0502
Maliye, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Ekonomisi, Mali İktisat, Maliye Kuramı