Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |

113.334

355.504
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image

113.334

355.504
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 6 - Issue 2 - Apr 2019
 1. A Study on the Presence of Potato Cyst Nematodes: Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 and Globodera pallida Stone 1973 (Tylenchida: Heteroderidae) in Nevşehir Province, Turkey
  Pages 125 - 129
  Adem ÖZARSLANDAN, Dilek DINÇER, Refik BOZBUGA, Mustafa İMREN, İbrahim Halil ELEKCIOĞLU
 2. Karadeniz’de (Sinop Yarımadası Civarı) Avlanan İzmarit Balığı, Spicara smaris (Linnaeus, 1758), Etinin LC-MS/MS Kullanarak Amino Asit İçeriğinin Tespiti ve Ağırlık-Boy İlişkisi
  Pages 130 - 136
  Özlem BİLGİN, Uğur ÇARLI, Selahattin ERDOĞAN, Murat Emrah MAVİŞ, Gökçe GÖKSU GÜRSU, Muhittin YILMAZ
 3. Comparison of Different Cover Crops on DTPA-Extractable Micronutrients in Hazelnut and Apple Orchards
  Pages 137 - 147
  Zeynep DEMİR, Doğan IŞIK
 4. Genetic Diversity Analysis of Aydın/Turkey Dittrichia viscosa (L). Greuter ( Asteraceae) Populations Using of RAPD Markers
  Pages 148 - 152
  Emre Sevindik, Sefa Uzun, Mehmet Yavuz Paksoy
 5. Sulama Kuyularında Çakıl Zonu Genişliklerinin Kritik Dalma Derinliğine ve Vorteks Oluşumuna Etkisi
  Pages 153 - 167
  Osman ÖZBEK
 6. Bingöl İlinde Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Yapısı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 168 - 177
  Bünyamin SÖĞÜT, Helda Ebru ŞEVİŞ, Ersin KARAKAYA, Hakan İNCİ, Hava Şeyma YILMAZ
 7. Kendilenmiş Mısır Hatlarının Kuraklık Stresine Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 178 - 189
  Şekip ERDAL
 8. Antalya Doğal Florasında Bulunan Bazı Üçgül (Trifolium sp.) Türlerinin Toplanması ve Morfolojik Karakterizasyonu
  Pages 190 - 195
  Mehmet ÖTEN, Semiha KİREMİTCİ, Cengiz ERDURMUŞ
 9. Effect of PEG Induced Drought Stress on Germination and Seedling Traits of Maize (Zea mays L.) Lines
  Pages 196 - 205
  Manu M. Magar, Atit Parajuli, Bindeshwor P. Sah, Jiban Shrestha, Binesh M. Sakh, Keshab B. Koirala, Shambhu P. Dhital
 10. Malatya İlinde Yetiştirilen Yerel Kışlık Armut Genotiplerinin Seleksiyonu
  Pages 206 - 215
  Yusuf BAYINDIR, Erdoğan ÇÖÇEN, Tahir MACİT, Nedim GÜLTEKİN, Ebru TOPRAK ÖZCAN, Ahmet ASLAN, Rafet ASLANTAŞ
 11. Sulama Suyu Tuzluluğunun Eski ve Yeni İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri
  Pages 216 - 221
  Gizem KUNT, İsmail TAŞ
 12. Doğadan Toplanan ve Kültürü Yapılan Pleurotus ostreatus ve Agaricus bisporus Mantarlarının Toplam Protein, Vitamin ve Yağ Asidi İçeriklerinin Belirlenmesi
  Pages 222 - 229
  Aydın Şükrü BENGÜ, Handan ÇINAR YILMAZ, İbrahim TÜRKEKUL, Hakan IŞIK
 13. Catalpa bignonioides Metanolik Çiçek Ekstraktının Biyolojik ve Kimyasal Aktivitesi
  Pages 230 - 234
  Dilek İNCEÇAYIR, Alican Bahadır SEMERCİ, Nilay MUSTAFA, Kenan TUNÇ
 14. Kırıkhan’da Turuncu Havuç Hasadı, İşgücü Gereksinimi ve Hasat Maliyeti
  Pages 235 - 242
  Selçuk UĞURLUAY
 15. Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Derecelendirmenin Dağıtıma Etkileri: Çaltı-Konya Örneği
  Pages 243 - 257
  Beste KÖKEN, Tayfun ÇAY
 16. Assessment of Biomarkers of Oxidative Stress and Antioxidant in Wild and Farmed Çoruh trout (Salmo coruhensis) Spermatozoa
  Pages 258 - 262
  Mehmet KOCABAŞ, Filiz KUTLUYER, Fulya BENZER, Mine ERİŞİR
 17. Farklı Bitki Besleme Programlarının Domates Gövde Çürüklüğü (Pectobacterium carotovorum) Hastalığına Etkisi
  Pages 263 - 270
  Sema GAFFAROĞLU, Sümer HORUZ, Yeşim AYSAN
 18. Ardahan’da Yetişen Kediotunun (Valeriana officinalis L.) Antimikrobiyal Ve Antioksidan Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 271 - 275
  Vesile DÜZGÜNER, Nurcan ERBİL
 19. Arsenik Stresine Maruz Kalan Kavun (Cucumis melo L.) Fidelerinde Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 276 - 284
  Yonca SURGUN-ACAR
 20. TRA1 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Hanelerin Kırmızı Et, Tavuk Eti ve Balık Eti Tüketimine Yönelik Mevcut Durum Üzerine Bir Araştırma
  Pages 285 - 295
  Nilgün DOĞAN
 21. Sulu Koşullarda Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Tarımsal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi
  Pages 296 - 304
  Mehmet KARAMAN
 22. Antimicrobial and Antioxidant Effects of Spice Extracts
  Pages 305 - 313
  Gürkan DEMİRKOL, Ömer ERTÜRK
 23. Orta Kızılırmak Vadisinden Toplanan Beyaz Taneli Yerel Kuru Fasulye Genotiplerinin Morfolojik Varyabilitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 314 - 323
  Ömer SOZEN, Mehmet YAĞMUR, Ufuk KARADAVUT, H. Didem SAĞLAM, Adem BARDAK, Mustafa KAN, Arzu KAN
 24. Uşak İli Doğal Vejetasyonlarında Bulunan Bazı Çalı Türlerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Dönemsel Değişimi
  Pages 324 - 331
  Osman YÜKSEL, Asuman ARSLAN DURU
 25. Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması
  Pages 332 - 342
  Sinan KARTAL, Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Engin GÖNEN, Mete ÖZFİDANER
 26. Tarımsal Kalkınma, Sulama ve Su Ürünleri Kooperatiflerinde Kurumsal Yapı ve Yönetici Profilinin Tespiti: Çanakkale İli Örneği
  Pages 343 - 353
  Bengü EVEREST, Murat YERCAN, Sibel TAN
Indexes and Platforms
Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck

COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK