Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |

116.198

372.425
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image

116.198

372.425
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 6 - Issue 3 - Jul 2019
 1. İki Yeni Kayıtla Birlikte, Yozgat İli Küçük Leş Ziyaretçisi Sarcophagidae (Diptera) Türlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma
  Pages 354 - 362
  Gamze PEKBEY
 2. Çay Üretiminde Üretici Geliri ve Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Artvin İli Örneği
  Pages 363 - 371
  Ahmet Semih UZUNDUMLU, Simge KARAYAR, Seval KURTOĞLU, Nur ERTEK
 3. Amsonia orientalis’de 6-Benzilaminopürin Destekli In vitro Sürgün Çoğaltımı Üzerine Kuraklık Stresinin Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri
  Pages 372 - 378
  Arda ACEMİ, Halil TOYGAR, Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ, Yonca AVCI DUMAN, Fazıl ÖZEN
 4. Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Verim ve Verim Öğelerinin Korelasyon ve Path Analizi ile İncelenmesi
  Pages 379 - 387
  Kerem BORU, Semra YILDIRIM, Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
 5. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Bazı Silajlık Sorgum ile Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 388 - 395
  Hakan KIR, Başak DURSUN ŞAHAN
 6. Sivas Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Çeşitlerinin Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 396 - 404
  Tolga KARAKÖY, Yeter ÇİLESİZ, Serap KIZIL AYDEMİR
 7. Bazı Çeltik Çeşitlerinin Besleme Değerinin Tespiti
  Pages 405 - 409
  Tugay AYAŞAN, İsmail ÜLGER, Bülent ÖZSOY
 8. Tescilli Fasulye Çeşitlerinin Pas (Uromyces appendiculatus) Etmenine Karşı Dayanıklılık Durumlarının SCAR Markörleri ile Belirlenmesi
  Pages 410 - 416
  Mehmet Zahit YEKEN, Göksel ÖZER, Ali ÇELİK, Vahdettin ÇİFTÇİ
 9. Kayısı (Prunus armeniaca) ve Sandaloz Ağacı (Pistacia lentiscus) Sakızları Eksüdalarının Spektroskopik Karakterizasyonu ve Karşılaştırılması
  Pages 417 - 423
  Murat ÇANLI
 10. Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yenilikleri Benimseme Açısından Değerlendirilmesi¥
  Pages 424 - 431
  Sinan KILIÇTEK, Adem AKSOY
 11. Ekmek İsraf Etme Durumunun ve İsrafta Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Kent Merkezi Örneği
  Pages 432 - 439
  Emine İKİKAT TÜMER, Yeşim AYTOP, Kubilay Burak YAVUZ
 12. Malatya İlindeki Etlik Piliç İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Özellikleri
  Pages 440 - 446
  Turgay ŞENGÜL, Ömer Faruk BOYRAZ
 13. Kadmiyum (Cd) Uygulamasının Tane Sorgumda (Sorghum bicolor L.) Bazı Morfolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 447 - 456
  Hava Şeyma YILMAZ, Kağan KÖKTEN
 14. Sızgıt as a Traditional Food of Cappadocia: Differences in Traditional and Commercial Production
  Pages 457 - 461
  Cem Okan ÖZER, Bülent ZORLUGENÇ, Selçuk Mustafa SEÇEN, Ezgi DEMİR ÖZER
 15. Sublethal Doses of Inorganic Mercury Induce Dose-Depended Upregulation of RPA1 Content and Inhibit p53 Expression in the Brain of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
  Pages 462 - 476
  Mehmet Reşit TAYSI, Bünyamin SÖĞÜT, Victor S. NEDZVETSKY, Muammer KIRICI, Can Ali AĞCA
 16. Dilkanatanın (Galium aparine L.) Çimlenme Biyolojisi ve Bazı Herbisitlere Tepkisi
  Pages 477 - 488
  Nurcan BÜYÜKKURT, Ahmet ULUDAĞ
 17. Olgunlaşma Dönemlerinin Sirken (Chenopodium album) Otunun Kimyasal Kompozisyonuna, Besleme Değerine ve Metan Üretimine Etkisi
  Pages 489 - 493
  Ali İhsan ATALAY, Adem KAMALAK
 18. Topraktan İzole Edilen Bacillus Türlerinden α-Amilazın İzolasyonu ve Karakterizasyonu
  Pages 494 - 499
  Sedat KAYA, Barış ENEZ
 19. Sulama Kuyularında Filtre Uzunluğunun Bazı Pompaj Parametrelerine Etkisi
  Pages 500 - 510
  Nuri ORHAN, Ali Yavuz ŞEFLEK, Osman ÖZBEK, Sedat ÇALIŞIR
 20. Uludere İlçesi Arıcılık İşletmelerinin Genel Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 511 - 517
  Mehmet Ali KUTLU
 21. Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Farklı Yağış Koşullarında Verim ve Yağ Oranı Bakımından Değerlendirilmesi
  Pages 518 - 526
  Hasan KOÇ
 22. Effects of Biochar and Sulfur amendment on Soil Phosphorus and Soil Enzyme Activity in Alkaline Clay-Loam Soil
  Pages 527 - 535
  Veysel TURAN
 23. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Arazi Örtüsü/Alan Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi: Bingöl Kent Merkezi Örneği
  Pages 536 - 545
  Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN, Sevgi YILMAZ
 24. Biology and Laboratory Rearing of Codling Moth, Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) on Its Natural Host “Green Immature Apple” Malus domestica (Borkh) (Rosales: Rosaceae)
  Pages 546 - 556
  Akın KUYULU, Hanife GENÇ
 25. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Değişimi: Şanlıurfa Bozca Köyü Örneği
  Pages 557 - 565
  Hasan DEĞİRMENCİ, Fırat ARSLAN, Mualla KETEN
 26. Van Kenti Dönüşen Peyzaj Örneğinde İpekyolu ve Milli Egemenlik Parklarının Mevcut Durum Analizleri
  Pages 566 - 578
  Feran AŞUR
 27. Use of Farmatan as an Additive to Make Alfalfa Silage
  Pages 579 - 587
  Ahmet Yusuf ŞENGÜL, Rahim AYDIN
 28. Antep Fıstığı (Pistacia vera) Tohumundan Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 588 - 595
  Duygu MERCAN ÜLKÜ, Müge GİDİŞ, Metin BÜLBÜL
 29. Corrigendum
  Pages 596 - 596
  Manu M. Magar Magar, Atit Parajuli, Bindeshwor P. Sah, Jiban Shrestha, Binesh M. Sakh, Keshab B. Koirala, Shambhu P. Dhital
Indexes and Platforms
Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck

COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK