Yönetim Bilimleri Dergisi
Cover Image
ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/

49.039

177.072
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/
Cover Image

49.039

177.072
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi
Volume 17 - Issue 33 - Mar 2019
 1. RE-ASSESSMENT OF LEADERSHIP BEHAVIOR TAXONOMY CONSTRUCTS: CONSTRUCT VALIDATION ANALYSIS
  Pages 9 - 32
  Mehtap Özşahin
 2. “I DO NOT TRUST THESE ORGANIZATIONS!” WHY UNIVERSITY STUDENTS DO NOT VOLUNTEER IN TURKEY
  Pages 33 - 57
  Eyüp Aygün Tayşir, Zeynep Erdoğmuş
 3. PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ
  Pages 59 - 84
  Şule Aydın Turan, Esra Dil, Pınar Memiş Sağır
 4. ÖRGÜTSEL USTALIĞIN MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE HATA YÖNETİM KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ
  Pages 85 - 109
  Pelin Kanten, Selahattin Kanten
 5. How Housing Brands Use Social Media in Their Marketing Communications?: A Content Analysis
  Pages 111 - 135
  Meltem Öztürk, T. Perçin Batum
 6. Hizmet Ölçeği Artışı ve Kalite Algısı İlişkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Pages 137 - 164
  İbrahim Tanju Akyol, Mustafa Kara
 7. VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?
  Pages 165 - 186
  Can Aktan, Ufuk Gencel, Serdar Yay
 8. ÇANAKKALE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARININ YÖNETİM TARZI ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 187 - 209
  Funda Aldoğan Şenol, Oğuz Diker, Lütfi Atay
 9. BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 211 - 229
  Onan Şahin, Çağatay Başarır
 10. TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ BAĞLAMINDA FİRMA - MÜŞTERİ ETKİLEŞİMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 231 - 253
  OLCAY BEKTAŞ, Veli Durmuşoğlu