Journal of Education Theory and Practical Research
Cover Image
ISSN 2149-7702 | e-ISSN 2587-0718 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Sabri SİDEKLİ |

_________________________________________________________________

ABOUT JETPR


JETPR is an online, peer reviewed, and free of charge scholarly international journal. It is published three times a year.

JETPR publishes both theorical and empirical studies. The fields you can send your studies to be published in JETPR is listed below:

Computer Education and Instructional Technology
Educational Administration, Inspection, and Planning
Drama Education
Science Education
Mathematics Education
Music Education
Teaching Applications
Pre-School Education
Primary Education
Measurement and Evaluation in Education 
Special Education
Programme and Teaching
Psychological Counseling and Guidance
Art Education
Social Studies Education
First Reading and Writing
Foreign Language Education
Vocational Education and Training
Physical Education and Sports
Teacher Training
Educational Politics
Teacher Education Programs
Physics Education
Biology Education
Chemistry Education
Painting Education
Music Education
History Education
Geography Education
Citizenship Education
Educational Psychology
Educational Sociology
Democracy and Human Rights Education
Health Education
Lifelong Learning and Adult Education
Media Literacy
Values Education

Journal of Education Theory and Practical Research

ISSN 2149-7702 | e-ISSN 2587-0718 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Sabri SİDEKLİ |
Cover Image

17.371

60.378

_________________________________________________________________

ABOUT JETPR


JETPR is an online, peer reviewed, and free of charge scholarly international journal. It is published three times a year.

JETPR publishes both theorical and empirical studies. The fields you can send your studies to be published in JETPR is listed below:

Computer Education and Instructional Technology
Educational Administration, Inspection, and Planning
Drama Education
Science Education
Mathematics Education
Music Education
Teaching Applications
Pre-School Education
Primary Education
Measurement and Evaluation in Education 
Special Education
Programme and Teaching
Psychological Counseling and Guidance
Art Education
Social Studies Education
First Reading and Writing
Foreign Language Education
Vocational Education and Training
Physical Education and Sports
Teacher Training
Educational Politics
Teacher Education Programs
Physics Education
Biology Education
Chemistry Education
Painting Education
Music Education
History Education
Geography Education
Citizenship Education
Educational Psychology
Educational Sociology
Democracy and Human Rights Education
Health Education
Lifelong Learning and Adult Education
Media Literacy
Values Education

Volume 5 Issue 1 Last Issue
Volume 5 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Lisans Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Eğitimi ve Cinsel Sağlık İle İlgili Bilgi ve Görüşleri
  Pages 1 - 13
  Merve AYDIN
 2. İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İçin Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Ortaya Çıkan İhtiyaçlar
  Pages 14 - 26
  Burcu ARMAĞAN ERBİL, Birsen DOĞAN
 3. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Yaptıkları Öğretimsel Düzenlemelerde Karşılaştıkları Engeller ve Aldıkları Destekler
  Pages 27 - 38
  Gurbet BATMAZ, Hülye ÇERMİK
 4. Çaba Gerektiren Kontrol Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 39 - 52
  Fahretdin Hasan ADAGİDELİ, Ozana URAL, Özgül POLAT
 5. Sokratik Sorgulama Yöntemi ile “Ohm Kanunu” Konusunun Öğretimi
  Pages 53 - 63
  Gülçin ZEYBEK
 6. Sınıf Öğretmenlerinin 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Görüşleri
  Pages 64 - 76
  Fatma SUSAR KIRMIZI, İbrahim Halil YURDAKAL
 7. İçsel, Dışsal ve Yönetsel Faktörler Bağlamında Öğretmen Motivasyon Ölçeği’nin Geliştirilmesi
  Pages 77 - 91
  Yılmaz KILIÇ, Ercan YILMAZ
 8. Türk Tarihinde Değerler ve Değerler Eğitimi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 92 - 99
  Sevda Gülşah YILDIRIM, Muammer DEMİREL
 9. Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi Güdülenme Ölçeği (ÇDGÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 100 - 112
  Sibel ÇOBAN, Tuğba ÇALIŞKAN
 10. Görselleştirmeye Dayalı Etkinliklerin Okul Öncesi Çocuklarinin Duygusal Zeka Düzeyine Etkisi
  Pages 113 - 123
  Sevda KOÇ AKRAN, İnci KOCAMAN
 11. Sınıf Öğretmenlerinin Müzelerin Değer Aktarmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 124 - 140
  Gürkan KUŞCUOĞLU, Soner ALADAĞ