ISSN: 2149-7702
e-ISSN: 2587-0718
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sabri SİDEKLİ
Kapak Resmi
       

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi (EKUAD) 2015 yılında yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli ve uluslararası bir basılı ve çevrimiçi yayın aracıdır. EKUAD, dört ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. 2020 yılı Nisan sayısından (6/1) itibaren DOI numarası verilmeye başlanmıştır. 2020 yılı Ağustos sayısından (6/2) itibaren eş zamanlı olarak Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

5. Social and Emotional Skills of Pre-School Children After Distance Learning From Teacher's Perspective

Araştırma Makalesi

8. Trends in Postgraduate Theses on Realistic Mathematics Education in Turkey