Articles


T. YILDIRIM
BÜYÜK DEDEM KARL MARX (KARL MARX, MON GRAND-PÈRE),, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2020)
T. YILDIRIM
Olumsuzluk ve Devrim: Adorno ve Politik Eylemcilik,(Negativity&Revolution: Adorno and Political Aktivism), ed. J. Hallowey, F. Matamoros, S. Tischer çev. Kutlu Tunca, Otonom Yayıncılık, 2013, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
T. YILDIRIM
KÜRESELLEŞMIŞ DEĞER YASASI: KIYISI OLMAYAN MARX, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity, (2020)
T. YILDIRIM
Müslüman Kimlik Üzerine Seyyid Kutub ile Hikâyemiz, Usul İslam Araştırmaları, (2020)
T. YILDIRIM, M. YILDIRIM
CELAL SAHİR VE MÜNTEHAB ÇOCUK ŞİİRLERİ ÜZERİNE, Hikmet - Journal of Academic Literature, (2020)
T. Yıldırım
M. Löwy, A. Münster, T. W. Adorno. Ernst Bloch’la Söyleşiler. çev. U. Uraz Aydın, Hakkı Hünler, İstanbul: Habitus Yayıncılık, 2015, 85 s., Journal of Academic Inquiries, (2020)
T. YILDIRIM
Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu’nun Tarihi ve Çalışmaları, Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel, (2019)
T. YILDIRIM
ELEŞTİREL TEORİ: HABERMAS VE FRANKFURT OKULU, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity, (2019)
T. YILDIRIM
Felsefe El Kitabı, Journal of Sakarya University Faculty of Theology, (2018)
T. Yıldırım
Frankfurt Okulu ve Eleştirisi, (The Frankfurt School and Its Critics), Thomas Burton Bottomore, Say Yayınları, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, 2016, 2. Baskı, 128 sayfa., Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science, (2017)
T. YILDIRIM
Review, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)
T. YILDIRIM
Noam Chomsky, Occupy: Reflections on Class War, Rebellion and Repression, (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2013), Journal of Divinity Faculty of Hitit University, (2015)
T. YILDIRIM
The Fact of Colonizability in Malek Bennabi, Milel ve Nihal, (2011)