Çukurova University Journal of Faculty of Divinity
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2564-6427 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Cukurova University |


Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) İlahiyat Temel Alanında hazırlanmış bilimsel yazıların yer aldığı hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizde telif ve tercüme makale ve  kitap değerlendirmesi yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Dergipark'ın ilgili linkinden, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana yazışma adresinden ve  ilahiyatdergi@gmail.com  elektronik posta adresinden bağlantı kurulabilmektedir.

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

 

Çukurova University Journal of Faculty of Divinity

e-ISSN 2564-6427 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) İlahiyat Temel Alanında hazırlanmış bilimsel yazıların yer aldığı hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizde telif ve tercüme makale ve  kitap değerlendirmesi yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Dergipark'ın ilgili linkinden, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana yazışma adresinden ve  ilahiyatdergi@gmail.com  elektronik posta adresinden bağlantı kurulabilmektedir.

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

 

Volume 19 - Issue 2 - Dec 27, 2019
 1. HAKİKAT TEKELCİLİĞİ VE DİNÎ PARTİKÜLARİZM
  Pages 330 - 346
  Mehmet Ali KİRMAN
 2. İTAAT KAVRAMININ GEREKÇELERİ AÇISINDAN KUR’AN’IN ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYE BAKIŞI
  Pages 347 - 378
  Osman EYÜPOĞLU , Niyazi USTA
 3. BÜYÜ VE TABİATÜSTÜ GÜÇLERE BAŞVURMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Pages 379 - 399
  Saffet KARTOPU , Abdurrahman ÜNALAN
 4. BAZI ESBÂB-I NÜZÛL RİVÂYETLERİNİN BAĞLAM ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 400 - 417
  Sami KILINÇLI
 5. SAHABÎLERİN TÜRKLERİ TANIMALARI VE İLİŞKİLERİ
  Pages 418 - 440
  Ali HATALMIŞ
 6. CAHİLİYE DÖNEMİ EVSİYYE ŞİİR EKOLÜ
  Pages 441 - 459
  Hamit SALİHOĞLU
 7. MAKÂSIDÜ’Ş-ŞERİ‘Â’NIN TEORİK BOYUTU VE MÜSTAKİL DELİL OLMA PROBLEMİ
  Pages 460 - 481
  Mehmet Aziz YAŞAR
 8. MUSA İBN MEYMÛN'UN DÜŞÜNCESİNDE İNSAN ve TANRI İLİŞKİSİ
  Pages 482 - 494
  Mirpenç AKŞİT
 9. İSLÂM HUKUKU’NDA KATL-MAKÂSID İLİŞKİSİ
  Pages 495 - 524
  Mustafa Harun KIYLIK
 10. ŞART ANLAMINDAKİ إذا VE إن ‘İN ARAP DİLİ VE BELAĠATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BAZI AYETLERE ÖRNEĞİNDE
  Pages 525 - 538
  Mustafa KESKİN
 11. İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN ‘MÜ’MİN MÜ’MİNİN AYNASIDIR’ HADİS-İ ŞERİFİ ÜZERİNE YAZDIĞI ŞERHİN TAHLİL VE TAHKİKİ: ZÂHİR VE BÂTIN ANLAMIN BİRLEŞTİĞİ VE AYRILDIĞI NOKTALARA DAİR BİR İNCELEME
  Pages 539 - 561
  Orkhan MUSAKHANOV
 12. SON DÖNEM OSMANLI AHLAK EĞITIMCISI ALI SEYDI BEY’IN “TERBIYE-I AHLAKIYYE VE MEDENIYYE” İSIMLI ESERININ BIRINCI KISMININ GÜNÜMÜZ TÜRKÇESINE AKTARIM VE TETKIKI
  Pages 562 - 586
  Salih AYBEY
 13. السيرة الذاتية ومفردات الهوية الثقافية رواية "الحزام" نموذجًا
  Pages 587 - 602
  Sulaiman TAAN
 14. İSLÂM’DA EVLİLİK VE AİLE BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZDE TARTIŞILAN KONULAR ÜZERİNE PSİKO-SOSYAL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 603 - 627
  Ahmet Rifat GEÇİOĞLU , Ertuğrul DÖNER
 15. BAĞLAM UNSURLARI IŞIĞINDA EN-NECM SÛRESİ 21-22 ÂYETLERİNE DAİR BİR ANALİZ
  Pages 628 - 645
  Hasan YÜCEL
 16. ROMA KATOLİK KİLİSESİNİN AHİRET İNANCI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 646 - 661
  MUSA OSMAN KARATOSUN
 17. 18. YÜZYIL ADANA KADI SİCİLLERİNE GÖRE ANLAŞMALI BOŞANMA (MUHÂLE‘A)
  Pages 662 - 684
  Ömer KORKMAZ
 18. DUYGULAR BAĞLAMINDA DİN DUYGUSU VE DİNÎ DUYGULAR
  Pages 685 - 713
  Ali KOÇAK , Hasan KAYIKLIK
 19. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN HUTBELERDE (2015-2017) SİYER ÖĞRETİMİ –SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-
  Pages 714 - 729
  Asım SARIKAYA
 20. ALİ EL-KÂRÎ’NİN EL-HİDÂYE’DE İSTİDLAL EDİLEN HADİSLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ
  Pages 730 - 743
  Hasan KAYAPINAR
 21. TÜRK ATASÖZLERİNDEKİ SOSYO-DİNÎ MOTİFLER; DÎVÂNU LÜGÂTİ’T-TÜRK ÖRNEĞİ
  Pages 744 - 757
  Mehmet Emin SARIKAYA
 22. ABDURRAHMAN MUNÎF’İN “UMMU’N-NUZÛR” VE ORHAN KEMAL’İN “HANIMIN ÇİFTLİĞİ” ROMANLARINDA “HOCA” TİPOLOJİLERİ
  Pages 758 - 771
  Ethem DEMİR
 23. EMEVÎLER DÖNEMİNDEKİ TARİH ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ ve DÖNEMİN SİYASÎ OLAYLARININ TARİH ÇALIŞMALARINA ETKİSİYLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER
  Pages 772 - 792
  Mücahit Yüksel
 24. CEMÂLEDDİN İSHÂK EL-KARAMÂNÎ’YE AİT “el-MÜNÂCÂTÜ’L-MEYMÛNE” ADLI KASÎDENİN TAHKİK, TERCÜME VE DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 793 - 816
  İbrahim AYDIN , Tarık TANRIBİLİR , Yasin KARAKUŞ
 25. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KUR’AN, MEAL VE TEFSİR İLE İLGİLİ YAYINLARI VE KUR’AN KÜLTÜRÜMÜZE KATKISI
  Pages 817 - 836
  Bayram KÖSEOĞLU
 26. ABDÜLAZİZ B. MUHAMMED ED-DERÂVERDÎ VE BİR HADİS RÂVÎSİ OLARAK GÜVENİLİRLİĞİ
  Pages 837 - 860
  Serkan ÇELİKAN
 27. OSMANLI DÖNEMİNDE HALKIN DİN ANLAYIŞININ OLUŞMASINI ETKİLEYEN KAYNAKLAR
  Pages 861 - 883
  Amine Nuriye ÇITIRIK
 28. BİR OSMANLI AYDINI AHMET MİTHAT EFENDİ VE BAZI FELSEFİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 884 - 903
  Zafer ÇAYLI
 29. ELEŞTİREL TEORİ: HABERMAS VE FRANKFURT OKULU
  Pages 904 - 908
  Tamer YILDIRIM
Indexes and Platforms