Articles


M. BARTAN, H. BAŞAL
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE SINIF İÇİ UYGULAMALARI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
H. BAŞAL, P. BAĞÇELİ KAHRAMAN
THE EXPECTATIONS OF THE MOTHERS FROM PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN VILLAGES AND CITIES, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2018)
H. BAŞAL, P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, D. KOÇ, B. SARI
The Attİtudes of Preschool Teacher Candidates’ Parents and The Attitudes The Preschool Teacher Candidates Want to Exhibıt to Their Own Chıldren, Academy Journal of Educational Sciences, (2018)
H. BAŞAL, P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, R. ÖZEN UYAR, D. TABAK, N. TURAN
The Opinions of Preschool Preservice Teachers, Teacher Trainess, Practice Instructors and Practice School Administrators on Teaching Practice Course, Journal of Uludag University Faculty of Education, (2017)
H. BAŞAL
Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan Öğrencilere Uygulanan Grup Rehberliğinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Üzerindeki Etkisi, Journal of Uludag University Faculty of Education, (2016)
M. PEKER, H. BAŞAL
Farklı Soyo-Ekonomik Düzeylerde Kendine Saygı, Sınav Kaygısı ve Kendine Saygı ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki, Journal of Uludag University Faculty of Education, (2016)
H. BAŞAL, P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, M. TANER DERMAN, Ö. KAHRAMAN, H. SÜMER
'Otoriter' ve 'Demokratik' Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller, Amasya Education Journal, (2014)
M. TANER DERMAN, H. BAŞAL
Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki, Amasya Education Journal, (2013)